«КУМІВСТВО» ЯК ПІДСТАВА ВІДВОДУ (САМОВІДВОДУ) СКЛАДУ СУДУ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Автор(и)

  • В. В. Груша Університет державної фіскальної служби України
  • С. В. Дяченко Університет державної фіскальної служби України https://orcid.org/0000-0002-0104-2769

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.42.232412

Ключові слова:

відвід, відвід судді, незалежність та неупередженість суду, суд, підстави відводу судді, Європейський суд з прав людини

Анотація

 На даний момент Україна всіма силами намагається відповідати як європейським, так і міжнародним стандартам. Це проявляється не лише в проведенні реформ органів державної влади, створенні нових державних органів, головним завданням яких є протидія та запобігання корупції, а й приведення норм національного законодавства відповідно до міжнародних стандартів. На нашу думку, спрямованість України відповідати міжнародним положенням в питанні незалежності та безсторонності суддів є запорукою створення тієї судової системи, яка має діяти в демократичній державі, а також є тим фактором, який в майбутньому буде сприяти ефективній реалізації інших правових реформ. В кожній демократичній державі суд повинен бути незалежним та неупередженим. Без перебільшення, можна сказати, що це є одним з фундаментальних принципів діяльності судових органів. Принцип незалежності та неупередженості судових органів включає в себе безліч елементів, серед яких визначне місце займає інститут відводу судді від участі у розгляді справи. В даному дослідженні ми хотіли продемонструвати складність питання доведення підстав та фактів, які є необхідними для відводу судді, проаналізувавши рішення різних суддів. Надано пропозиції щодо вдосконалення норм національного законодавства та при- ведення його у відповідність з міжнародними нормами. Автори звернули увагу на правозастосовну практику, оскільки в деяких випадках рішення одних судів прямо суперечили іншим.

Посилання

УНІАН: інформаційне агентство. URL: https://www.unian.ua/politics/1056808-gensek-radi-evropi-zasterig-ukrajinu-vid-kumivstva.html (дата звернення: 12.04.2021 р.)

Ювчиця О. В. Міжнародні та європейські стандарти незалежності та безсторонності суду в цивільному судочинстві. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 2. 2020. С. 48–51.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Міжнародний документ Ради Європи від 04.11.1950. Офіційний вісник України. 1998. С. 270

Case of Mironenko and Martenko v. Ukraine (Application no. 4785/02) / Judgment of The European Court of Human Rights. Strasbourg, 10 December 2009 / HUDOC. The European Court of Human Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{ %22itemid %22:[ %22001–96195 %22]} (дата звернення 19.02.2021 р.)

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV (зі змінами). Відомості Верховної Ради України. 2004 р. № 40–41, 42. Ст. 492.

Бабич О. М. Відвід судді в цивільному процесі. Сучасна цивілістика: матеріали 9-ої Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. Одеса. 2014. 516 с.

Дяченко С. В., Рябченко Ю. Ю., Самілик Л. О. Цивільний процес України: практикум. Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. 312 с.

Фурса С. Я. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. Київ: Вида- вець Фурса С. Я.: КНТ, 2010. Т. 1. 368 с.

Сеник С. В. Відвід судді у цивільному процесі. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса, 2014. С. 369–370.

Дяченко С. В., Яворська О. М. Проблемні аспекти функціонування інституту відводу (самовідводу) судді у цивільному процесі. Науковий журнал «Приватне та публічне право» № 4. 2019. С. 56–59.

Второзаконие. Глава 1. Библия-центр. URL: https://www.bible-center. ru/ru/bibletext/synnew_ru/de/1 (дата звернення: 12.04.2021 р.)

Ухвала Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 11 квітня 2019 року у справі № 195/416/16-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/81086529 (дата звернення: 12.04.2021)

Ухвала Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 13 травня 2019 року у справі № 705/3026/17. Єдиний державний реєстр судових рішень URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/81668370 (дата звернення: 12.04.2021)

Ухвала Прилуцького міськрайонного суду від 29 листопада 2019 року у справі № 742/3689/19. Єдиний державний реєстр судових рішень URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85974069 (дата звернення: 12.04.2021)

Ухвала Роменського міськрайонного суду Сумської області від 11 червня 2018 року у справі № 585/1196/18. Єдиний державний реєстр судових рішень URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/74622032 (дата звернення: 12.04.2021)

Ухвала Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 19 серпня 2019 року у справі № 274/6261/16-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/83704565 (дата звернення: 12.04.2021)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ; СУДОУСТРІЙ