ЗАСТАВА ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • П. Д. Денисюк Національний університет водного господарства та природокористування

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.42.232415

Ключові слова:

адмінінстративно-правові запобіжні заходи, кримінальне провадження України, застава, практика Європейського суду з прав людини

Анотація

 У статті проаналізовано судову статистику розгляду клопотань про застосування запобіжних заходів судами першої інстанції та встановлено, що найбільш поширеним залишається тримання під вартою. Наголошено, що в рішеннях Європейського суду з прав людини прослідковується думка про те, що тримання під вартою повинно стати винятковим запобіжним заходом. Альтернативою по відношенню до нього може бути саме застава. Охарактеризовано ознаки застави як запобіжного заходу, які визначенні у відповідних нормах КПК України. Розглянуто проблемне питання визначення розміру застави. Проаналізовано судову практику Європейського суду з прав людини та виокремлено основні правила визначення розміру застави, зокрема: застосування диференційованого підходу; обґрунтування розміру застави не тільки під час первинно- го розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, але й під час вирішення питання про необхідність продовження тримання під вартою; врахування суми збитків, у заподіянні яких ця особа обвинувачується. Розглянуто дискусійні питання щодо граничних розмірів застави, та зроблено висновок про те, що в КПК України наведено розширений перелік обставин, які суд враховує при обранні запобіжного заходу, а тому суд взмозі в межах передбачених законом розмірів застави, обрати саме ту, яка зможе забезпечити баланс між приватними інтересами особи (тобто буде для неї не надмірною) та інтересами правосуддя (тобто забезпечить виконання підозрюваним, обвинуваченим зобов’язань).

Посилання

Висновок до проекту Закону України від 16.03.2015 № 2284 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо окремих аспектів застосування запобіжних заходів у вигляді застави, тримання під вартою та оскарження окремих рішень у кримінальному провадженні)». URL: https://ips.ligazakon.net/document/XH1RG00A?an=3

Доповідь Голови Верховного Суду України Ярослава Романюка на міжнародній конференції «Право на свободу та особисту недоторканність в Україні: перехід до верховенства права» від 24.03.2017. URL: https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/02FED0BDBC66266DC22580ED002569AF

Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального провадження за 2020 рік. Сайт Судова влада України. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/rik_2020

Крайник С. Г., Дунаєва Д. Є. Якість кримінального процесуального законодавства України, яке ре- гулює підстави та порядок застосування застави. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2020. Випуск 3 (91). С. 102–117.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651–17#Text

Маланчук П. М., Голованова В. І. Застава в системі запобіжних заходів чинного кримінального про- цесуального законодавства України. Правові горизонти. 2018. Випуск 10 (23). С. 73–77.

Мірковець В. І. Обмеження права на свободу та особисту недоторканність під час застосування запо- біжних заходів. Юридичний бюлетень. 2019. Випуск 11. Ч. 2. С. 194–204.

Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. Київ: Юстініан, 2012. 1224 с.

Предмет застави як вид запобіжного заходу пропонують розширити. Сайт Київського районного суду м. Одеси. URL: https://kievskiysud.od.ua/press-department/ all-news/5098-predmet-zastavi- yak-vidzapobizhnogo- zakhodu- proponuyut-rozshiriti

Рибалко В. О. Оцінні поняття, використовувані при регламентації застави як запобіжного заходу. Історико-правовий часопис. 2015. № 1 (5). С. 130–135.

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «В проти Швейцарії» № 14379/88 від 26 січ- ня 1993 року. URL: https://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo- suda-na-russkom-yazyke/ w-protiv-shvejcarii- postanovlenie-evropejskogo- suda/

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Гафа проти Мальти» від 22 травня 2018 року. URL: https://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo- suda-na-russkom-yazyke/ w-protiv-shvejcariipostanovlenie- evropejskogo- suda/

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain) від 28 вересня 2010 р. URL: http://hrlib.kz/wp-content/uploads/2016/08/2010. с. 121

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Сукачов проти України » № 14057/17 від 30.01.2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_f12#Text

Ситайло О. І. Суб’єкти правовідносин щодо застосування застави у кримінальному провадженні. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. Випуск 2 (31). С. 173–176

Січко В. О. Застава як запобіжний захід у кримінальному провадженні: окремі питання застосування. Право і суспільство. 2018. № 4, ч. 2. С. 269–274.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС