КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ / НЕЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЗА ДАНИМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.42.232416

Ключові слова:

правова допомога, ефективність правової допомоги, якість правової допомоги, захист у кримінальному провадженні, судова практика

Анотація

Стаття присвячена проблемам практичної реалізації гарантованого права на захист у кримінальному провадженні. Зокрема, в ній підкреслюється актуальність питання про ефективність надання правової допомоги, а відтак йдеться про якість такої допомоги в ході кримінального провадження. У дослідженні розглянуто рекомендації Європейського суду з прав людини щодо змісту правової допомоги та зазначено вектори розуміння її якості та ефективності. Також наведено теоретичні аспекти питання визначення ефективності правової допомоги у кримінальному провадженні, ретроспективне та сучасне розуміння. На основі сучасної судової практики касаційного суду згенеровано критерії ефективності надання правової допомоги й у підсумку запропоновано примірний перелік критеріїв, якими можна послуговуватися для визначення якості надання правової допомоги у кримінальному провадженні з точки зору її ефективності/неефективності.

Посилання

Рішення ЄСПЛ у справі «Санніно проти Італії» від 27 квітня 2006 року. URL: http://hudoc.echr.coe.int/ rus?i=001–75213

Рішення ЄСПЛ у справі «Кускані проти Сполученого Королівства» від 24 вересня 2002 року. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001–60643

Рішення ЄСПЛ у справі «Камасинський проти Австрії» від 19 грудня 1989 року. URL: http://hudoc. echr.coe.int/eng?i=001–57614

Рішення ЄСПЛ у справі «Артіко проти Італії» від 13 травня 1980 року. URL: http://hudoc.echr.coe.int/ eng?i=001–57424

Рішення ЄСПЛ у справі «Імбріоша проти Швейцарії» від 23 листопада 1993 року. URL: http://hudoc. echr.coe.int/eng?i=001–57852

Рішення ЄСПЛ у справі «Дауд проти Португалії» від 21 квітня 1998 року. URL: http://hudoc.echr.coe. int/eng?i=001–58154

Рішення ЄСПЛ у справі «Куліковський проти Польщі» від 21 грудня 2010 року. URL: http://hudoc. echr.coe.int/rus?i=001–92611

Рішення ЄСПЛ у справі «Чекалла проти Португалії» від 10 жовтня 2002 року. URL: http://hudoc.echr. coe.int/eng?i=001–60676

Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги в кримінальному процесі, за- тверджені Наказом Міністерства юстиції України від 25 лютого 2014 року № 386/5. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0337–14#Text

Волошанівська Т. Право на практичну та ефективну правову допомогу як складова частина права на захист у кримінальному провадженні / Національний юридичний журнал: теорія і практика. Випуск 5 (27), жовтень 2017. С. 143–147.

Мухудинова Н. Р. Обеспечение конституционного права каждого на получение квалифицированной юридической помощи в российском уголовном процессе: дис. …канд. юрид. наук. Саранск, 2005. 220 с.

Перлов И. Д. Защита и правосудие. Роль и задачи советской адвокатуры. Москва: 1972. С. 146.

Міщук І. До питання про якість та ефективність діяльності адвоката-захисника в кримінальному провадженні / Вісник Пенітенціарної асоціації України, 2019 (2), С. 178–185.

Постанова від 18 квітня 2019 року (справа № 235/4937/17; провадження № 51–8193 км 18) URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81360672 15. Постанова від 27 лютого 2019 року (справа № 173/2570/14; провадження № 51–3059км18) URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80251031

Постанова від 24 вересня 2019 року (справа № 638/3014/15-к; провадження № 51–623 км 17) URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84512423

Постанова від 25 вересня 2019 року (справа № 234/11287/17; провадження № 51–3639км19) URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84660079

Постанова від 24 листопада 2020 року (справа № 235/5379/17; провадження № 51–3768 км 20) URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93217878

Постанова від 3 жовтня 2018 року (справа № 209/1493/16-к; провадження № 51–561км18) URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/76972435

Постанова від 2 серпня 2018 року (справа № 734/3015/15-к; провадження № 51–2862км18) URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/75692087

Постанова від 26 вересня 2019 року (справа № 628/2863/17; провадження № 51–8218 км18) URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84694526

https://reyestr.court.gov.ua/Review/89819679 23.

Постанова від 13 червня 2019 року (справа № 607/9498/16-к; провадження № 51–2422 км 18) URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82492181

Постанова від 11 лютого 2021 року (справа № 199/5500/15-к, провадження № 51–4191км20) URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94974182 25. Постанова від 28 лютого 2019 року (справа № 330/2292/14-к; провадження № 51–3974км18) URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80304865

Постанова від 7 червня 2018 року (справа № 714/266/16-к; провадження № 51–3324 км 18) URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74598818

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС