ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

  • С. В. Дяченко Університет державної фіскальної служби України https://orcid.org/0000-0002-0104-2769
  • В. Р. Шевчук Університет державної фіскальної служби України

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.42.232417

Ключові слова:

доказування, електронний доказ, засоби доказування, електронний документ, електронний підпис, цивільний процес

Анотація

 Дана стаття присвячена дослідженню електронних засобів доказування у цивільному процесі. Тема електронних засобів доказування у цивільному процесі ще досі є актуальною, оскільки повною мірою не вирішено проблемні питання щодо їх застосування під час судового розгляду та не виокремлено особливості по відношенню до інших країн. Саме тому в даній статті проаналізовано теоретичні та практичні аспекти закріплення електронних доказів в цивільному судочинстві України та зарубіжних країнах. Зокрема виокремлено основні відмінності в процесуальному законодавстві щодо визначення поняття електронних доказів, використання оригіналу електронного доку- менту та його копії, роль кваліфікованого електронного підпису для посвідчення останньої. Окреслено проблемні питання у використанні електронних доказів у цивільному судочинстві та наведено авторські шляхи удосконалення електронних доказів шляхом запозичення передового досвіду інших країн. Оцінено можливість впровадження у цивільний процес методів форензіки для встановлення достовірності наданих електронних доказів та застосування системи блокчейн з метою унеможливити їх знищення.

Посилання

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 року. № 851– 15. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851–15#Text.

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618–15#Text.

Марчак А. Т., Дяченко С. В. Електронні докази в цивільному процесі: проблеми застосування на практиці. Актуальні проблеми приватного права: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь, 11 жовтня 2019 р.). Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. С. 59–60.

Цехан Д. М. Цифрові докази: поняття, особливості та місце у системі доказування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2013. № 5. С. 256–260.

Воронюк О. Електронні докази: що вважати оригіналом а що – копією? Закон і Бізнес. 2017. № 45 (1343). С. 12. URL: https://zib.com.ua/ua/130967-elektronni_dokazi_scho_vvazhati_originalom_a_scho__ kopieyu.html.

Марчак А. Т., Дяченко С. В. Застосування електронних доказів в цивільному процесі. Юридичний бюлетень. 2019. Випуск 10. С. 81–86. DOI https://doi.org/10.32850/2414–4207.2019–10.11.

Про реалізацію експериментального проєкту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів: Постанова КМУ від 03.04.2020 р. № 193. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193– 2020- %D0 %BF#Text.

Дяченко С. В. Цивільний процес України: практикум. Ірпінь: УДФСУ. 2016. С. 129.

Гетманцев М. Електронні докази в цивільному процесі: практика застосування новел законодавства. Підприємництво, господарство і право. Цивільне право і процес. 2019. Випуск 2. С. 111–114.

Постанова Верховного Суду від 27.11.2019 р. № 667/266/15. Єдиний державний реєстр судових рі- шень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86207417.

Зозуля Н. Електронні докази за кордоном: практика застосування. Українське право. 2018. URL: https://ukrainepravo.com/scientific-thought/ naukova-dumka/ elektronni-dokazy- za-kordonom-praktykazastosuvannya.

Перникоза Д. Електронні докази – норма для українського судочинства, але є нюанси. URL: https://vkp. ua/publication/elektronni-dokazi—- norma-dlya-ukrayinskogo-sudochinstva- ale-ie-nyuansi.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО;ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС