ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ НОТАРІАЛЬНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Н. В. Ільєва Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова https://orcid.org/0000-0002-5710-1318
  • Е. А. Крістєва Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.42.232422

Ключові слова:

нотаріальна діяльність, нотаріальна таємниця, інформація, професійна таємниця, функції нотаріальної таємниці, нотаріус

Анотація

 Статтю присвячено функціям нотаріальній таємниці, як одним з основоположних структурних компонентів системи нотаріальної діяльності в Україні. Функції відіграють найбільш активну роль у правовій системі будь-якої держави, тому що спрямовані на виконання завдань, які стоять перед суспільством. Автори проаналізували поняття, зміст та сутність функцій нотаріальної діяльності в Україні, розкрили юридичну при- роду нотаріальної таємниці в Україні, провели аналіз функцій нотаріальної таємниці, а також процесуальних аспектів, пов’язаних із ними.

Посилання

Оборотов Ю. Н. Общетеоретическая юриспруденция. Феникс. 2011. 436 с.

Акофф Р. О целеустремленных системах. Москва. 1974. 272 с.

Смирнов В. Г. Функции права. ЛГУ. 1965. 188 с.

Ісаєва В. В. Функції права: теоретико-правовий аналіз. Часопис Київського університету права. 2013. № 1. С. 45–48.

Антошина І. В. Механізм реалізації інформаційної функції права. Актуальні проблеми держави і пра- ва. 2012. № 64. С. 214–219.

Корж Є. М. Реалізація інформаційної функції права в діяльності органів внутрішніх справ: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Харків, 2010. 20 с.

Онопенко П. В. Правоохоронні функції української держави: зміст і реалізація: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2005. 193 с.

Погорілко В. Ф. Функції української держави та її правові основи. Бюлетень Мінюсту України. 2004. № 1.

Фурса С. Я. Нотаріальний процес: Теоретичні основи. Київ. Істина. 2002. 320 с.

Черемных Г. Г., Черемных И. Г. Нотариальное право. Эксмо. 2006. С. 17–27.

Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 39.

Правова охорона нотаріальної таємниці: монографія / Д. В. Журавльов, О. В. Коротюк, К. І. Чижмарь. К.: ОВК, 2017. 190 с.

Ільєва Н. В., Крістєва Е. А. Сутнісний аналіз поняття та змісту нотаріальної таємниці в Україні. Правова держава. Одеса: 2020. № 37. С. 36–45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-12

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО