ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ МОРЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.42.232428

Ключові слова:

міграція, нелегальна міграція, протидія, морські простори, механізми, ЄС

Анотація

 У статті з’ясовано динаміку міграційних процесів у сучасному світі та на прикладі середземноморського регіону охарактеризовано їх нелегальний складник. Визначено причини зміни звичайних маршрутів нелегальних морських перевезень мігрантів у цьому регіоні. Виокремлено напрями співробітництва держав у боротьбі з нелегальною міграцією: політичний, правовий та організаційний. Надано характеристику їх взаємозв’язків. Акцентовано увагу на тому, що на теперішній час жодна країна не в змозі ефективно протидіяти незаконній міграції поза взаємозв’язком з рештою світу. Ця проблема набула глобальних масштабів, і вимагає подальшого об’єднання зусиль всього міжнародного співтовариства для її вирішення. Відзначено, що наявність універсальних і регіональних правових норм, а також угод про реадмісію не допомогла впоратися з підвищенням кількості міграційних потоків та наслідками нелегальної міграції у середині 2010-х років в ЄС. Вплив прикордонних обмежень, обумовлених поширенням пандемії COVID‑19, не був значним. Зниження показників нелегальної міграції у середземноморському регіоні обумовлене іншими організаційними заходами. Підсумовано, що для підвищення ефективності правового регулювання в сфері протидії нелегальній міграції необхідним є забезпечення якісного виконання норм міжнародного права, рекомендацій ІМО та інших міжнародних інституцій, що займаються проблемами міграції. Також необхідними є розробка і вдосконалення підзаконних нормативних правових актів, безпосередньо присвячених питанням протидії нелегальній міграції на морі, заходам, яких вживає щодо біженців та інших шукачів притулку при їх перебуванні на суднах, що терплять лихо. При цьому також слід вирішити проблему щодо відповідальності держав, їх суден і рятувальних служб та мігрантів, які перебувають на суднах, що не відповідають вимогам безпеки мореплавства.

Посилання

International Migrant Stock 2019. URL: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/ publications/migrationreport/docs/MigrationStock2019_TenKeyFindings.pdf

International Migration 2020 Highlights. URL: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org. development.desa.pd/files/international_migration_2020_highlights_ten_key_messages.pdf

Global Study on Smuggling of Migrants, 2018. URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/ glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf

IOM: Mediterranean Arrivals Reach 110,699 in 2019; Deaths Reach 1,283. World Deaths Fall. URL: https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals- reach‑110699–2019-deaths-reach‑1283- world-deaths- fall

FLASH REPORT – Irregular migration into EU at lowest level since 2013. URL: https://frontex.europa. eu/media-centre/ news/news-release/flash-report- irregular-migration- into-eu-at-lowest-level- since‑2013- n5pHiA

Irregular migration into EU last year lowest since 2013 due to COVID‑19. URL: https://frontex.europa.eu/ media-centre/ news/news-release/irregular-migration- into-eu-last-year-lowest-since‑2013- due-to-covid‑19- j34zp2

Левковський В. Ф. Нелегальна міграція – загроза національній безпеці України. Боротьба з організо- ваною злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2007. Вип. 16. С. 89–98.

Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000. URL: https://www.unodc.org/documents/treaties/ UNTOC/Publications/TOC %20Convention/TOCebook-e.pdf

Recommendations of the Conference of Ministers on the Prevention of Illegal Migration Held in the Context of the Budapest Process in Prague, 1997. URL: https://www.budapestprocess.org/index.php?option=com_ attachments&task=download&id=9

Дорогами біженців: як мігранти потрапляють до Європи. URL: http://www.bbc.com/ukrainian/ society/2015/06/150603_migrants_vj_europe_journeys_it

Міграційна криза в ЄС: статистика та аналіз політики. URL: https://cedos.org.ua/uk/articles/mihratsiina-kryza- v-yes-statystyka-ta-analiz-polityky

World migration report 2020. URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf

Книш С. Особливості міжнародно-правового механізму у боротьбі з нелегальною міграцією в сучас- них умовах. Підприємництво, господарство і право. 2009. № 9. С. 22–24.

United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982. URL: http://www.un.org/depts/los/convention_ agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

Council Directive 2002/90/EC of 28 Nov. 2002 defining the facilitation of unauthorised entry, transit and residence. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0090&from= EN

Council Regulation (EC) № 2007/2004 of 26 Oct. 2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. URL: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R2007: EN: NOT

Потемкина О. Ю. Больше полномочий – больше проблем: Европарламент против агентства Фронтекс. Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. 2021. № 2. С. 41–47. DOI: http://dx.doi. org/10.15211/vestnikieran220214147

European migrant smuggling centre – EMSC. URL: https://www.europol.europa.eu/about-europol/ european-migrant- smuggling-centre- emsc

Regulation (EU) No 439/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 establishing a European Asylum Support Office. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/ TXT/?uri=celex %3A32010R0439

Regulation (EU) No 1052/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 Oct. 2013, establishing the European Border Surveillance System (Eurosur). Official Journal of the European Union. 2013. № L 295/11.

Ромашев Ю. С., Остроухов Н. В. Миграция на море: международно-правовые и организационные аспекты. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 1. С. 149–165. DOI: 10.17323/2072– 8166.2016.1.149.165

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

МОРСЬКЕ ПРАВО