ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ПОШУКУ ОЗНАК ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.42.232429

Ключові слова:

інформаційно-аналітична робота, система управління, інформаційне забезпечення, торгівля людьми

Анотація

 У статті розглядаються сучасний стан та проблеми організаційно-аналітичного забезпечення діяльності оперативних підрозділів під час оперативного пошуку ознак злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, визначається його специфіка, пропонуються шляхи його вдосконалення як засобу управління. Встановлено відмінності понять «інформаційно-аналітичне забезпечення» та «інформаційне забезпечення», що дозволило дійти до висновку, що ці поняття не можна ототожнювати у зв’язку з тим, що вони є різними за своєю сутністю та співвідносяться між собою як загальне і часткове. Для розуміння сутності інформаційно-аналітичної роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення необхідно звернутися до самих понять аналізу. Визначаються особливості інформаційного забезпечення оперативного пошуку ознак злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми. Розкриваються особливості інформаційно-аналітичного забезпечення оперативного пошуку ознак злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, пропонується визначення його поняття.

Посилання

Албул С. В., Андрусенко С. В. и др. Основи оперативно-розшукової діяльності: навч. посіб. Одеса: ОДУВС, 2016. 270 с.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: ГИС, 1955. (Набрано и напеча- тано со 2-го изд., 1880–1882 гг.) Т. 1: А–З. LXXXVIII, 669 с. Тит. л. изд. 1980.

Душейко Г. О. Загальні основи взаємодії оперативних працівників зі слідчими при порушенні кримінального провадження за матеріалами оперативно-розшукової діяльності. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 4. С. 503–510.

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657–12. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2657–12

Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності: Монографія. В. А. Бур- жинський, М. Г. Вербенський, В. С. Гуславський та ін. Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. 110 с.

Мякота Є. В. Інформаційно-аналітична робота як елемент забезпечення протидії відмиванню коштів: Теоретичні та практичні засади протидії злочинам у бюджетній сфері: зб. матеріалів міжвід. семінар-наради та науково-практичного семінару. К.: ДДСБЕЗ МВС України, 2013. С. 96–97.

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. 324 с.

Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник. За ред. канд. юрид. наук Ю. Ф. Кравченка. К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. 702 с.

Телешун С. О. Інформаційно-аналітична діяльність в державному управлінні: навч.-метод. матеріали. К.: НАДУ, 2013. 36 с.

Яковец Е. Н. Основы информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятель- ности: учебное пособие. М.: Щит-М, 2009. 266 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС