СТУПІНЬ НАУКОВОГО ОБҐРУНТУВАННЯ І АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.42.232431

Анотація

 У статті здійснено аналіз розвитку наукової думки щодо адміністративно-правового забезпечення відносин держави і церкви, а також розкрито сучасний стан національного адміністративного законодавства у сфері релігії. Встановлено, що в доктрині адміністративного права дослідження адміністративно-правового забезпечення відносин держави та церкви носять фрагментарний характер. Це негативно позначається на адміністративно-правовому регулюванню суспільних відносин у сфері релігії, на ефективності діяльності суб’єктів публічного адміністрування, які реалізують держав- ну політику у сфері релігії, та на стані захищеності віруючих осіб в Україні. Зроблено висновок, що стан наукового обґрунтування адміністративно-правового забезпечення конституційних засад відносин держави і церкви залишається незадовільним в Україні. Обґрунтовано, що в сучасних умовах розвитку суспільства церква, попри всі обмеження, які закріплені у конституційних засадах відносин держави та церкви, є активним учасником адміністративних правовідносин. Разом з тим, недосконалість існуючих механізмів реалізації права особи на свободу віросповідання і конституційних засад відносин держави та церкви, а також прогалини в чинному адміністративному законодавстві іноді призводять до того, що на практиці ці конституційні положення або взагалі не реалізуються, або ж реалізуються лише частково, що, в свою чергу, призводить до напруги у суспільстві з питань свободи віросповідання та діяльності релігійних організацій.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО