ВИТОКИ ПРАВОВИХ АНОМАЛІЙ, ЇХ ІСТОРИЧНІ ПРИЧИНИ

Автор(и)

  • О. В. Ткаля Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.42.232435

Ключові слова:

правові аномалії, правовий нігілізм, правовий ідеалізм, історичні витоки, правовий інфантилізм, правова свідомість

Анотація

В статті здійснена загальнотеоретична характеристика витоків правових аномалій, оскільки це дає змогу детально проаналізувати їх форми, виокремити найбільш поширені з них, проаналізувати причини виникнення та шляхи подолання. Закріплюється теза, що правові аномалії є складним соціальним явищем, яке тісно пов’язане з правовою свідомістю людини та детермінується різними негативними процесами у суспільстві. Досліджено історичні передумови виникнення правових аномалій в Україні, особлива увага приділена правовому нігілізму та ідеалізму. Першим видом аномалій, що зароджується ще за часів Київської Русі є правовий нігілізм. З розвитком держави змінюються фактори, які йому сприяють, дещо змінюються форми прояву, проте сам правовий нігілізм не зникає. Робиться акцент, що на виникнення правових аномалій впливають політичні, правові, організаційно-управлінські, морально-психологічні та інші чинники. Найголовнішими причинами правових аномалій виділяється низький рівень правової культури, нестабільності нормативно-правових актів, недієвість та безграмотність правових актів, невпорядкованість законодавства, його суперечливість та нестабільність.

Посилання

Черкас М. Є. Актуальні проблеми формування правосвідомості в Україні. Право та інновації. 2015. № 4(12). С. 169–175

Альбов А. П., Николюкин С. В. Теория государства и права: Том 2: Особенная часть: учебник и прак- тикум для прикладного бакалавриата. М.: Юрайт, 2018. 336 с.

Вєрєдніков Ю. А., Папірна А. В. Теорія держави і права: навч. пос. К.: Знання, 2008. 336 с.

Дьоміна К. А. Правовий нігілізм в Україні: випадковість чи закономірність? Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 488–490

Ганьба Б. П., Ганьба О. Б. Фактори, що спричиняють формування дефектної правосвідомості у суспільствах перехідного типу. Прикарпатський юридичний вісник. 2012. Вип. 2. С. 6–15

Герасіна Л. М., Погрібна В. Л. Позиція правового інфантилізму як деформація правосвідомості українського соціуму. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2016. № 2 (29). С. 219–222

Козирєв М. П. Чинники та форми деформації правосвідомості Науковий вісник Львівського держав- ного університету внутрішніх справ. 2016. № 2. С. 196–206

Пінська О. С. Деформація правової свідомості та її класифікація. Право і безпека. 2011. № 1 (38). С. 53–58

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ; СУДОУСТРІЙ