ТЕРМІНОЛОГІЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ЗА УЧАСТЮ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ УГОД ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ)

Автор(и)

  • Г. С. Фединяк

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.42.232438

Ключові слова:

міжнародне приватне право, міжнародна угода, міжнародний двосторонній договір, соціальне забезпечення, законодавча техніка, термінологія, приватноправові відносини, іноземний елемент

Анотація

Україна є учасницею багатьох міжнародних договорів. Серед них міжнародні двосторонні договори з питань соціального забезпечення. Як багатосторонні міжнародні договори, так і двосторонні міжнародні договори повинні бути якісними. Якість міжнародних договорів досягається серед іншого належним застосуванням законодавчої техніки. Законодавча техніка серед іншого охоплює використання належної термінології. У цій статті на прикладі норм Угоди між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення від 7 липня 2009 р., Угоди між Україною і Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян від 7 жовтня 1996 р. продемонстровано неправильне використання термінології при викладенні їх тексту. Серед висновків: мова міжнародного договору за участю України повинна відповідати принципам науковості та загальнодоступності. Юридична термінологія не по- винна підмінятися загальновикористовуваними термінами. Термінологія міжнародного приватного права є обов’язковою для використання у міжнародних договорах, норми яких регулюють приватноправові відносини з іноземним елементом.

Посилання

Фединяк Г. С. Якість сучасного законодавства України, яке регулює приватноправові відносини. Пра- вова держава. 2020. № 39. С. 18–24.

Фединяк Г. С. Відповідність назв структурних частин міжнародних двосторонніх договорів за уча- стю України їх тексту (на прикладі угод про соціальне забезпечення). Правова держава. 2021. № 41. С. 115–121.

Плавич С. В. Правотворення, правотворчість та законотворчість: проблема співвідношення. Держава і право: Зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 35. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2007. С. 88–94.

Євграфова Є. П. Об’єктивність права: теоретико-прикладні засади: Дис. … докт. юрид. наук. К., 2016. 180 с.

Дзейко Ж. О. Історіографія законодавчої техніки. Держава і право. 2010. Вип. 49. С. 28–34.

Риндюк В. І. Законодавча техніка: Поняття, форми, види, реалізація в Україні. Дис. … канд. юрид. наук. К., 2008. 194 с.

Швець М. Нова технологія законотворення. Право України. 2003. № 3. С. 3–4.

Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. М., 2000. 503 с.

Бєсєдіна Л. Л. Термінологія та визначення понять в нормативно-правових актах. Інформація і право. 2012. № 2 (5). С. 39–47.

Гончаров А. В. Аналіз дослідження міжнародного договору як джерела міжнародного права. Молодий вчений. 2016. № 4 (31). С. 616–620.

Угода між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення від 7 липня 2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/620_ 024#Text

Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення: Закон України від 21 грудня 2011 р. № 4209-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 30. Ст. 353.

Угода між Україною і Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян від 7 жовтня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_161#Text

Про ратифікацію Угоди між Україною і Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян: Закон України від 17 грудня 1997 р. № 741/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 16. Ст. 75.

Договір про заснування Європейської Спільноти від 25 березня 1957 р. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/994_017.

Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики. Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. 896 с.

Угода між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення від 18 травня 2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_161#Text

Про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення: Закон України від 5 вересня 2013 р. № 458-VII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/458–18#Text

Угода між Міністерством праці та соціальної політики України і Міністерством соціальної охоро- ни і праці Литовської Республіки про порядок реалізації договору між Україною та Литовською Республікою про соціальне забезпечення від 9 грудня 2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/440_054#Text

Европейское временное соглашение о социальном обеспечении по старости, инвалидности и потере кормильца (ETS № 12) от 11 декабря 1953 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_563#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО