ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СЛУЖБОВЦІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬ ПОЛІТИЧНІ ПОСАДИ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Автор(и)

  • М. А. Баламуш Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Н. В. Добровольська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.43.240947

Ключові слова:

публічна служба, політична служба, адміністративні посади, політичні посади, адміністративно-правовий статус службовців

Анотація

У статті здійснено аналіз думок, представлених в наукових джерелах, стосовно визначення політичних посад в органах виконавчої влади та адміністративно-правового статусу службовців, які обіймають ці посади. Доведено, що публічна служба осіб, які обіймають політичні посади в органах виконавчої влади, характеризується наступними ознаками: 1) законодавство передбачає конституційно-правову процедуру вступу на таку службу та порядок її проходження; 2) порядок реалізації повноважень осіб, які обіймають політичні посади, регламентується нормами адміністративного права; 3) службовці, що обіймають політичні посади, несуть, як правило, політичну відповідальність; 4) професіоналізм таких службовців проявляється в гармонійному поєднанні їх політичної та адміністративної діяльності.

Посилання

Линник Т. В. Реформування інституту державної служби в Україні: адміністративно-правовий аспект: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право. Національний університет державної податкової служби України. Ірпінь, 2011. 207 с.

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015. Відомості Верховної Ради. 2016. № 4. Ст. 43.

Германюк М. О. Принципи державної служби: питання адміністративно-правової доктрини та правозастосування: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2012. 238 с.

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014. Відомості Верховної Ради. 2014. № 13. Ст. 222.

Біла-Тіунова Л. Р. Службова кар’єра державного службовця: теорія і правове регулювання: дис. …док-ра юрид. наук: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. 449 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-26

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО