БОРОТЬБА СВІТОГЛЯДІВ ПРИ ФОРМУЛЮВАННІ ПРАВОВИХ НОРМ ПРО ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО І ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.43.240952

Ключові слова:

вчення про адміністративний примус, теорія адміністративного права, теорія процесуального права, заходи адміністративного примусу, заходи процесуального примусу

Анотація

У статті розкриті основні суперечності, що виникають між науковим світоглядом та світоглядом законодавця про заходи адміністративного примусу. Наведені приклади, коли норми адміністративного законодавства не відповідають положенням доктрини адміністративного права про заходи адміністративного примусу. Розкрито вплив на процес формування норм адміністративного права про заходи адміністративного примусу теорії держави і права та теорії процесуального права. Зроблено висновок, що норми адміністративного права, які закріплюють заходи адміністративного примусу та заходи процесуального примусу, свідчать про суттєвий розрив між теорією права та нормотворенням, що загрожує подальшому існуванню і розвитку теорії адміністративного права і процесу.

Посилання

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. Відомості Верховної Ради. 2015. № 40–41. Ст. 379.

Бахрах Д. Н. Административная ответственность граждан в СССР: учебное пособие. Свердловск: Издательство Уральского университета, 1989. 204 с.

Бахрах Д. Н. Административно-процессуальное принуждение. Правоведение. 1989. № 4. С. 59–64.

Джафарова М. В. Загальна характеристика заходів процесуального примусу, які застосовуються в адміністративному судочинстві. Адміністративне право і процес. 2019. № 3. С. 143–147.

Комзюк А. Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні: дис. …док-ра юрид. наук: 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2002. 408 c.

Трещова О. Р. Державний примус в адміністративному судочинстві України: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Харків, 2012. 191 с.

Кодекс адміністративного судочинства України. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35–36, № 37. Ст. 446.

Протасов В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории. М.: Юридическая литература, 1991. 144 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-26

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО