СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ НА ПОСТКОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Автор(и)

  • Р. А. Джабраілов Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень ім. В. К. Мамутова НАН України», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4422-2102
  • В. К. Малолітнева Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень ім. В. К. Мамутова НАН України», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9678-1750

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.43.240958

Ключові слова:

публічні закупівлі, Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу 1999, постконфліктні території, соціально відповідальні публічні закупівлі, «зелені» публічні закупівлі, Донецька область

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності розробки та затвердження Стратегії розвитку публічних закупівель в Донецькій області, що передбачатиме використання закупівель не лише для поточного задоволення потреб у відповідних товарах, роботах або послугах, але і реалізації додаткових цілей у сфері забезпечення зайнятості, вирішення проблем у сфері охорони навколишнього середовища та активізації підприємницької активності малих і середніх суб’єктів господарювання, враховуючи особливості процесів постконфліктного відновлення. Наголошено, що на даний час не сформовано стратегічних підходів до використання потенціалу публічних закупівель у вирішенні комплексних проблем розвитку Донецької області, що знаходить вияв у наступному: 1) стратегічні цілі розвитку Донецької області не пов’язані із публічними закупівлями, тобто не встановлено зв’язок між ними; 2) не визначено конкретних цілей і для самих публічних закупівель, а також немає візії розвитку закупівель в Донецькій області. Запропоновано, що дані проблеми могла б вирішити Стратегія розвитку публічних закупівель Донецької області, яка б передбачала цілі зі стратегічного використання публічних закупівель. Доведено, що дана Стратегія: 1) сприятиме визнанню та розумінню замовниками публічних закупівель у якості потенційного засобу вирішення важливих питань розвитку області або міста і посилюватиме роль закупівель у цих процесах; 2) дозволить суб’єктам господарювання краще планувати свою діяльність; 3) забезпечить узгодженість стратегічних цілей розвитку області з національними пріоритетами, у тому числі сталого розвитку. Визначено візію розвитку публічних закупівель, а також цілі Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, у реалізації яких публічні закупівлі можуть відіграти важливу роль, а також здійснено узгодження цілей проєкту Стратегії розвитку публічних закупівель зі Стратегією розвитку Донецької області.

Посилання

Лібанова Е. М. Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики. Вісник Національної академії наук України. 2015. № 11. С. 13–25.

Andhov M. Contracting Authorities and Strategic Goals of Public Procurement – A Relationship Defined by Discretion? in S. Bogojevic, X. Groussot, J. Hettne (eds.): Discretion in EU Procurement Law. Hart Publishing, 2019. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3794794.

Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року: Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації № 147/5–20 від 17.02.2020 р.

Заблодська І. В., Гречана С. І., Рогозян Ю. С. Методичні рекомендації з розробки Стратегії та Плану (Стратегічного плану) розвитку новоутворених територіальних громад у зв’язку зі Стратегією розвитку регіону на період до 2020 року. 2018. 46 с. А. с. № 77649; заявл. 15.03.2018; опубл. 27.04.2018, Бюл. № 48. С. 757–758.

Newport City Council Strategic Plan for Procurement 2020–2024. URL: https://democracy.newport.gov.uk/documents/s18764/03%20Newport%20City%20Council%20Proc%20Strat%20Final.pdf? LLL=0.

Sustainable Procurement Strategy. March 2020 to March 2025. The city of Edinburgh Council. URL: https://www.edinburgh.gov.uk/downloads/file/29865/sustainable-procurement-strategy.

City of Helsinki’ procurement strategy. URL: https://www.hel.fi/uutiset/en/kaupunginkanslia/city-ofhelsinkis-procurement-strategy-updated.

Renfrewshire Council Procurement Strategy. April 2020-March 2023. URL: https://www.renfrewshire.gov.uk/media/11729/Renfrewshire-Council-Procurement-Strategy‑2020–2023/pdf/Renfrewshire_Council_Procurement_Strategy_2020_-_2023.pdf?m=1586876584003.

Arrowsmith S. Horizontal policies in public procurement: a taxonomy. Journal of public procurement. 2010. Vol. 10. Issue 2. P. 149–186.

Про затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України. Проект. URL: https://minre.gov.ua/sites/default/files/field/file/proekt_strategiyi_0.pdf

Стратегія розвитку Львівської області на період 2021–2027 років. URL: https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf.

Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021–2027 років. URL: https://orada.if.ua/wp-content/uploads/2020/01/Стратегія-розвиткуІвано-Франківської-області.pdf.

Стратегія розвитку Хмельницької області на 2021–2027 років. URL: https://www.minregion.gov.ua/wpcontent/uploads/2020/04/strategiya-rozvytku-hmelnyczkoyi-oblasti-na‑2021–2027-roky.pdf.

Регіональна стратегія Закарпатської області на період 2021–2027 років. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvytku-na-period-do‑2027-roku/regionalni-strategiyirozvytku-na-period-do‑2027-roku/regionalna-strategiya-rozvytku-zakarpatskoyi-oblasti-na-period‑2021–2027-rokiv/.

План заходів з реалізації у 2021–2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року. URL: https://dn.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/%20заходів%202021–2023.pdf.

Маріуполь: Стратегія 2021. URL: https://mariupolrada.gov.ua/uploads/ckeditor/Економіка/Стратегія%202021/Strategy‑2021-UKR%20%283%29.pdf.

Стратегія розвитку міста Вугледара до 2030 року. URL: https://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/golovna/programa-rozvitkumista/stratehiia-rozvytku/1942-strategiya-rozvitku-mista-vugledara-do‑2030-roku%2017.

Базові критерії. Донецька обласна державна адміністрація. URL: https://dn.gov.ua/prozora-vlada/publichni-zakupivli/normativna-baza-ta-metodichni-rekomendaciyi/bazovi-kriteriyi.

Сошников А. О. Щодо вдосконалення планування публічних закупівель на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях в умовах децентралізації. Юридичний вісник. 2019. № 4. С. 95–103.

Bi. Prozorro. URL: https://bi.prozorro.org/hub/stream/aaec8d41–5201–43ab‑809f‑3063750dfafd.

Socially Responsible Procurement Policy. Cardiff Council. URL: http://pd.onu.edu.ua/about/submissions.

Amsterdam Circular 2020–2025 Strategy. URL: https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/circular-economy/.

Urban Agenda for the EU. Innovation and Responsible Public Procurement Partnership. Building a Procurement Strategy: using a city’s buying power to achieve political goals! URL: https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/action_1_public_procurement_strategy.pdf.

The Strategic and Responsible Public Procurement Policy of Pamplona Recognized as Good Practice by the European Commission. URBACT. 2020. URL: https://urbact.eu/strategic-and-responsible-publicprocurement-policy-pamplona-recognized-good-practice-european.

Graser D. Community benefits in practice and in policy: lessons from the United States and the United Kingdom. 2016. URL: https://atkinsonfoundation.ca/site/uploads/2018/02/atkinson_cbreport_fa.pdf.

Sustainable Public Procurement and the Sustainable Development Goals. Nordic Council of Ministers. 2021. URL: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1554600/FULLTEXT01.pdf.

Semple A. Reform of the EU procurement Directives and WTO GPA: forward steps for sustainability? 2012. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2089357.

Нецінові критерії в Prozorro: за що держава готова платити більше? Трансперенсі Інтернешнл Україна. URL: https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2021/02/Netsinovi-kryteriyi-v-Prozorro.-Za-shhoderzhava-gotova-platyty-bilshe.pdf.

Організація автоматизованого посту контролю на ділянці р. Сіверський Донець вище питного водозабору в канал Сіверський Донець – Донбас (565 км). URL: https://prozorro.gov.ua/tender/UA‑2017–07–10–001577-b.

років в Prozorro і 1 млрд. грн економії. Як успішно трансформувати закупівлі: кейс Маріуполя. Prozorro Інфобокс. URL: https://infobox.prozorro.org/articles/5-rokiv-v-prozorro-i‑1-mlrd-grn-ekonomijiyak-uspishno-transformuvati-zakupivli-keys.

Making Spend Matter. Frequently Asked Questions 2. Strategic Procurement Plans. URL: https://www.preston.gov.uk/media/5531/Strategic-Procurement-Plans-FAQs/pdf/Making_Spend_Matter_Final_Outputs_-_FAQs_2.pdf?m=637516053436770000.

Стратегія розвитку м. Краматорська до 2027 р. URL: https://krm.gov.ua/strategiya-rozvytku-mkramatorska-do‑2027/.

City of Oslo (Norway). Sustainable Procurement Profile. URL: https://glcn-on-sp.org/fileadmin/user_upload/Publications/SP_Profiles/City_of_Oslo_GLCN_on_SP_Profile.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-26

Номер

Розділ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО