ПІДСТАВИ ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВИХ РАД АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ У СВІТЛІ НОВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Автор(и)

  • А. В. Смітюх Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4778-4143
  • В. С. Веремчук Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.43.240976

Ключові слова:

акціонерне товариство, наглядова рада, недійсність рішення, захист прав акціонерів

Анотація

У статті представлені результати дослідження судової практики Касаційного господарського суду Верховного Суду у частині підстав визнання недійсними рішень наглядових рад акціонерних товариств. Оскільки законодавство не визначає такі підстави, практика Верховного Суду з цього питання має вирішальне значення. Зроблено висновок про те, що рішення наглядових рад акціонерних товариств можуть бути визнані недійсними якщо вони порушують права та охоронювані законом інтереси акціонерів акціонерного товариства та інших осіб, виокремлено конкретні підстави їх недійсності: перевищення повноважень наглядової ради; неправомочність її складу; неповідомлення акціонера про призначення засідання наглядової ради в деяких випадках; відсутність кворуму на засіданні наглядової ради; інше недодержання вимог правових норм, які регулюють порядок скликання засідання наглядової ради та прийняття нею рішень, якщо відповідне порушення спричинило прийняття неправильного акта; порушення рішенням наглядової ради прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів чи інших осіб.

Автори пропонують прямо закріпити наведені вище підстави визнання рішень наглядових рад акціонерних товариств недійсними у законодавстві і зауважують, що прийняття наглядовою радою АТ рішення в онлайн-режимі, якщо під час засідання члени ради знаходяться поза місцезнаходженням товариства та підписання рішення не у день засідання, у тому числі прийняття рішення шляхом опитування, не є підставою для визнання такого рішення недійсним.

Посилання

Беляневич О. А., Мягкий А. В. Корпоративне управління за законодавством України: теоретико-прикладні проблеми: монографія. Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2017. 320 с.

Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. № 1798-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798–12.

Про практику розгляду судами корпоративних спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 р. № 13. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/v0013700–08.

Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 р. № 4. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ v0004600–16.

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 25.02.2020 р. у справі № 904/1237/17.URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 87929481.

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 24.12.2019 р. у справі № 911/556/18.URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 86660794.

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 09.07.2019 р. у справі № 912/2479/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 82996673.

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 11.02.2020 р. у справі № 914/484/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 87711818.

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 14.06.2019 р. у справі № 912/1469/18.URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 81268453.

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 10.04.2019 р. у справі № 912/127/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 81112544.

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 02.05.2018 р. у справі № 910/7837/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 73901369.

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 18.04.2018 р. у справі № 912/2562/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 73600968.

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 16.10.2019 р. у справі № 912/430/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 85211548.

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 22.08.2018 р. у справі № 925/715/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 76057599.

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 29.05.2018 р. у справі № 920/432/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 74411247.

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 03.07.2018 р. у справі № 926/2301/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 75135333.

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 12.04.2018 р. у справі № 914/1968/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 73410612.

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 23.01.2020 р. у справі № 927/229/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 87204234.

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 15.03.2018 р. у справі № 910/14494/16.URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 72730959.

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 04.06.2018 р. у справі № 910/19433/17 URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 74691737.

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 15.05.2019 р. у справі № 908/1101/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 81785404.

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 14.03.2018 р. у справі № 908/1043/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 72822639.

Рішення Європейського суду з прав людини від 18.12.2008 р. у справі «Новік проти України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_442.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-26

Номер

Розділ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО