НА ШЛЯХУ ДО ОНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВНУТРІШНІХ ВОДНИХ ШЛЯХАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В. В. Гаверський Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.43.240978

Ключові слова:

внутрішній водний транспорт, річкове право, автономне судноплавство, публічне адміністрування

Анотація

У статті, на підставі історичного розвитку, визначено перспективи оновлення сучасного організаційно-правового забезпечення управління внутрішніми водними шляхами в Україні. Актуальність теми дослідження обумовлено прийняттям Закону України «Про внутрішній водний транспорт» та відсутністю окремих публічних установ, що здійснюють державне регулювання у сфері транспорту. Це, на думку автора, уповільнює ефективність впровадження нового Закону та погіршує стан розробки оновленого галузевого законодавства.

Завданням статті є вироблення пропозицій щодо удосконалення правового регулювання управління внутрішніми водними шляхами в Україні на перехідний період. На основі використання методів історизму, формально-юридичного аналізу та синтезу, а також наукового прогнозування автором означено ґенезу правових стандартів управління внутрішніми водними шляхами. Відзначено їх переважне спрямування на формулювання векторів саме публічного (державного) впливу, поширення влади прибережних держав на діяльність на ріках та відсутність уваги до самоврядних функцій приватних суб’єктів судноплавства. Запропоновано формування самоврядних інституцій суб’єктів, які безпосередньо задіяні у судноплавстві та інших видах використання внутрішніх річкових комунікацій, та забезпечення їх стабільної співпраці з державними органами для якнайкращого впорядкування функціонування галузі.

Посилання

Про внутрішній водний транспорт: Закон України від 03.12.2020 р. Офіційний вісник України. 2021. № 4. Ст. 201.

Закон № 1054-ІХ «Про внутрішній водний транспорт»: кінець українського судноплавства чи перехід на міжнародні стандарти? URL: https://cutt.ly/jQqXNpW

Основні претензії бізнесу до закону про внутрішній водний транспорт – перелік. URL: https://cutt.ly/oQTB6jc

Проєкт про водний транспорт створює низку загроз для українських судновласників – експерти. URL: https://cutt.ly/rQTNqmy

Угода про асоціацію з ЄС, 2014. Офіційний вісник України. 2014. № 75. Т. 1. Ст. 2125.

Аверочкіна Т. В. Ґенеза публічного адміністрування режиму судноплавних рік. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.). О.: Видав. дім «Гельветика», 2021. С. 392–395.

Engelhardt E. Histoire du droit fluvial conventionnel. Paris: L. Larose et Forcel, 1889. 110 p. URL: https://archive.org/stream/histoiredudroit00engegoog#page/n31/mode/2up

Pappafava V. De la condition civile des étrangers. H. Manceaux, 1884. 22 p.

Самойленко Є. Особливості правового регулювання річкового судноплавства в епоху докласичного міжнародного права. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 7. С. 161–165.

Convention regarding the regime of navigation on the Danube, 1948. URL: http://www.danubecommission.org/uploads/doc/convention-en.pdf

Розвиток річкового транспорту у контексті реалізації євроінтеграційних планів України: аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень. URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/1763/

Казанский П. Договорныя рѣки. Очерки истории и теории международного рѣчнаго права: в 2 т. Казань: Типо-литография Императорского университета, 1895. Т. 1. 479 с.

Final Act of the Congress of Vienna, 1815. URL: https://cutt.ly/4QW0rAN

Кузнецов С. О., Аверочкіна Т. В. Правове регулювання транспорту. Право Європейського Союзу: підручник / за ред. О. К. Вишнякова. О.: Фенікс, 2013. С. 576–601.

Convention and Statute on the Regime of Navigable Waterways of International Concern Barcelona, 20 April 1921. League of Nations Treaty Series. Vol. VII. Р. 37. URL: https://cutt.ly/3QTNYc7

Аверочина Т. В. Режим морского порта, судоходных путей и транзита в документах Лиги Наций. Митна справа. 2008. № 4. С. 47–48.

Самойленко Є. А. Міжнародно-правове регулювання навігаційного використання міжнародних рік: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2016. 20 c.

The Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers, 1966. URL: https://cutt.ly/gQW1QsV

Стратегія розвитку внутрішнього водного транспорту України на період до 2031 року. URL: https://mtu.gov.ua/news/32856.html

План заходів з реалізації Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України до 2031 року: URL: https://mtu.gov.ua/news/32856.html

Посилення участі України в реалізації Європейської стратегії для Дунайського регіону сприятиме прискоренню інтеграційних процесів в ЄС. URL: https://cutt.ly/MQTNP2s

Стратегічний план розвитку річкового транспорту на період до 2020 року, затверджений Наказом Міністерства інфраструктури України від 18.12.2015 р. № 543. URL: https://cutt.ly/WQIeI1c

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-26

Номер

Розділ

МОРСЬКЕ ПРАВО