ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ЗА УЧАСТІ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • С. В. Дяченко Університет державної фіскальної служби України, Ukraine
  • Ю. Г. Яценко Університет державної фіскальної служби України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.43.240984

Ключові слова:

присяжні, суд присяжних, суд, окреме провадження

Анотація

У статті досліджуються особливості розгляду цивільних справ за участі присяжних в Україні. Визначається, що присяжними в усьому світі визнаються особи, котрі у визначених законом випадках можуть долучатися до здійснення правосуддя та вирішувати кримінальні, цивільні та інші справи.

Встановлюється, що до 2017 року (тобто до моменту внесення відповідних змін до Цивільно-процесуального кодексу України, що по суті стали підґрунтям для нової редакції кодифікованого акта) в Україні існував як інститут присяжних, так і інститут народних засідателів. Тому саме після внесення відповідних змін, на зміну народним засідателям прийшли присяжні, хоча якщо порівнювати механізм їхнього функціонування, то змінилась лише назва.

Робляться висновки, що значення участі присяжних у наведених категоріях справ традиційно пов’язується із забезпеченням додаткових гарантій дотримання прав особи при винесенні відповідних рішень, з огляду на ї х виняткове значення для правового статусу особи. Власне участь присяжних покликана збагатити суд життєвим досвідом і ціннісними орієнтаціями суспільства, що значною мірою впливає на авторитет судової влади. Встановлено, що сьогодні існують певні аргументи стосовно недоцільності участі присяжних саме у цивільному судочинстві, так більшість з них їх непрофесійності, зокрема нездатності правильно оцінити надані судом докази, а також емоційності в ухваленні рішень. Такі фактори вважаються більш сприятливими для обвинуваченого, що і підтверджується високим рівнем виправдувальних вироків за участю присяжних у світовій практиці. У будь-якому випадку, система судочинства за участю присяжних трактується як більш гуманна й така, що дає більше шансів обвинуваченому довести свою невинність.

Посилання

Dyachenko S.V. (2018) Rule of law: scientific view, normative consolidation, judicial practice. Legal bulletin. 6, 71–77 [in Ukrainian].

Kondranenkova I., Polyakova A. and Dyachenko S. (2019) The principle of publicity of the trial as the basis of the right to a fair trial in civil proceedings. Science online: International scientific electronic journal., 12. URL: https://naukaonline.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/printsip-publichnosti-sudebnogo-razbiratelstva-kak-osnova-prava-na-spravedlivyj-sud-v-grazhdanskom-protsesse[in Ukrainian].

The Constitution of Ukraine: the law of Ukraine of August 254k96-VR. (1996, June, 28) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Civil Procedure Code of Ukraine: Law of Ukraine. (2004, March, 18) Verkhovna Rada Ukraine URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618–15#Text [in Ukrainian].

Decision of the Rozdilnyansky District Court of the Odesa Region in Case № 511/1564/20 on declaring an individual incompetent and establishing guardianship. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95737147[in Ukrainian].

Decision of the Rohatyn District Court of the Ivano-Frankivsk Region in Case No. 349/433/21 concerning the hospitalization of an incapacitated person in a psychiatric institution. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95730179 [in Ukrainian].

Decision of the Chornukhyn District Court of the Poltava Region in Case No. 538/2262/20 on the extension of the court decision declaring a person incompetent. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95716140[in Ukrainian].

Smirnova, V.V. (2020) Legal status of jurors in civil proceedings in Ukraine. Knowledge of European Law, 2, 17–21. URL: https://doi.org/10.32837/chern.v0i2.67 [in Ukrainian].

On the judiciary and the status of judge No 1402-VIII. (2016, June, 2) Verkhovna Rada Ukraine URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402–19#Text [in Ukrainian].

Tatulich, I.Y. (2019) Legal status of juries in civil proceedings. Entrepreneurship, economy and law. 12, 67–72. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/12/14.pdf [in Ukrainian].

Dyachenko S. V. (2019) The principle of the right to a fair trial: elements of consideration and practice of the European Court of Human Rights in Ukraine. Journal of Eastern European Law. 70, 90–96. [in Ukrainian].

Kolisnyk, O.V. (2008) Non-professional element of court composition in civil proceedings in the context of European experience. State building and local self-government. 15, 136–144. URL: http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/2936/1/Kolisnuk_136.pdf [in Ukrainian].

Strategy for reforming the judiciary, the judiciary and related legal institutions for 2015–2020: approved by the Presidential Decree of (2015, May, 20) 276/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2015#Text[in Ukrainian].

Project “STRATEGY for the development of justice and constitutional justice for 2021–2023”. URL: https://dejure.foundation/library/analiz-stratehii-sudovoi-reformy-vid-ofisu-prezydenta[in Ukrainian].15. All-Ukrainian survey of citizens: attitude to democratic changes in the political and social spheres, judicial reform and the process of cleansing the government in Ukraine. (2016) USAID Fair Justice Project. URL: http://www.fair.org.ua/content/library_doc/fair_gfk_ukr.pdf [in Ukrainian].

Fursa S. Ya. (2006) Civil process of Ukraine: Problems and prospects: Scientific and educational. Kiev. Publisher Fursa S. Ya. KNT. [in Ukrainian].

Falkovsky A. A. (2017) Introduction of the jury institute in civil proceedings as part of judicial reform in Ukraine. Constitutional State. 26. 113–119. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2017_26_21 [in Ukrainian].

On the jury trial: Draft Law of Ukraine dated (2020, July, 14) No 3843URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? Pf3511= 69465 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-26

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО;ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС