ОСОБЛИВІСТЬ ТА СУТНІСТЬ «ОДНОРАЗОВОГО (СПЕЦІАЛЬНОГО) ДОБРОВІЛЬНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ НАЛЕЖНИХ ЇМ АКТИВІВ» ЯК РІЗНОВИДУ «ПОДАТКОВОЇ АМНІСТІЇ»

Автор(и)

  • С. І. Куксенко Черкаський державний бізнес-коледж, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.43.240986

Ключові слова:

добровільне декларування, податкова амністія, амністія капіталу, детінізація економіки, податкова культура

Анотація

Проаналізовано сутність та особливість проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів, яке розпочалося з 1 вересня 2021 р. згідно Закону України від 15.06. 2021 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету». Актуальність дослідження зумовлена початком кампанії декларування, обмеженим часом її тривалості, значною політизацією тлумачення його положень та браком їх наукового аналізу. Тому важливим є вивчення особливостей «добровільного декларування», досвіду застосування податкових амністій в інших країнах, встановлення факторів їх успішності, розробка рекомендацій, спрямованих на обмеження впливу негативних чинників.

Узагальнено практику проведення податкових амністій різними країнами, спробу її здійснення в Україні для юридичних осіб у 2015 р. у формі «податкового компромісу». Встановлено, що «одноразове (спеціальне) добровільне декларування» поєднує в собі риси як «податкової амністії», так і «амністії капіталу». Закон прописано так, що хоча більшість громадян і не буде подавати спеціальну декларацію, але статки кожного («склад і обсяг активів») на 1 вересня 2022 р. фактично будуть задекларовані. Ця «нульова декларація» і стане точкою відліку активів, що буде в майбутньому враховано податковими органами.

Автор звертає увагу на ряд дискусійних моментів закону, які допускають можливість їх неоднозначного трактування та можуть породити в майбутньому юридичну тяганину та судові позови.

На основі аналізу досвіду та результативності «амністій» в різних країнах, «податкового компромісу» в Україні, виявлено та систематизовано чинники, які позитивно та негативно впливають на результативність проведення податкових амністій. Запропоновано заходи, спрямовані на нейтралізацію негативних чинників, стимулювання детінізації доходів і підвищення податкової культури громадян.

Посилання

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету: Закон України від 15. 06. 2021 р. № 1539-ІХ. URL:: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1539–20#Text

Безпалько І. Р. Податкова амністія доходів населення: перспективи для України. Наукові записки Української академії друкарства. 2011. № 3. С. 30–39.

Каленяк Р. В. Амністія капіталу як економіко-правовий засіб прискорення суспільно-економічного розвитку. Сучасні питання економіки і права. К.: 2012. Вип. 2. С. 86–92.

Касперович Ю. В. Податковий компроміс як елемент податкової реформи в Україні. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 61–64.

Приходько І. Перспективи проведення податкової амністії капіталів фізичних осіб в Україні (з урахуванням результатів податкового компромісу 2014 року). Підприємництво, господарство і право. 2018. № 4(266). С. 167–172.

Приходько І. В. Сутність податкової амністії та її співвідношення з поняттями «економічна амністія», «фінансова амністія» та «амністія капіталів» Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. № 2(43). С. 75–80.

Сльозко О. О., Глазова А. Б. Позитивний досвід податкових амністій розвинутих країн для України. Інтелект XXI. 2015. № 5. С. 27–35.

Рядінська В. О. Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (частина перша). Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2014. Т. 14. С. 402–410.

Шульга Т. М., Кононенко Л. В. Поняття податкової амністії та міжнародний досвід її застосування. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 1. С. 261–264.

Європейський інформаційно-дослідницький центр. Огляд світового досвіду впровадження нульового декларування та/або податкової амністії. URL: http://radaprogram.org/infocenter/oglyad-svitovogodosvidu-vprovadzhennya-nulovogo-deklaruvannya-ta-abo-podatkovoyi

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу: Закон України від 25.12.2014 р. № 63-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/63–19#TextАмністія капіталів або почнім життя з чистого аркушу. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219950-amnistia-kapitaliv-abo-pocim-zitta-z-cistogo-arkusa.html

Гетманцев Д. Тінь в економіці – це проблема національної безпеки і питання існування країни. URL: https://biz.censor.net/resonance/3255150/golova_podatkovogo_komtetu_radi_danilo_getmantsev_tn_v_ekonomts_tse_problema_natsonalno_bezpeki_pitannya

Офіційний сайт ОЕСР. URL:: https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-26

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО;ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС