ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ДИФАМАЦІЯ" В КРАЇНАХ КОНТИТЕНТАЛЬНОЇ ЕВРОПИ

Автор(и)

  • Н. І. Скорописова Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.43.240987

Ключові слова:

ділова репутація, захист третьої сторони, дифамація, континентальна Європа, національне законодавство європейських держав, судова практика, деліктна відповідальність, Європейський суд з прав людини

Анотація

У статті розглянуто ключові питання трактування поняття «дифамація» в країнах Західної Європи. У сучасній соціально правовій державі значна увага приділяється захисту прав і свобод особистості як основам демократії. Одним із основних особистих прав можна віднести право на гідність особистості, захист честі і репутацію. Честь, гідність, ділова репутація – є складовими елементами таких категорій, як особисті немайнові права і нематеріальні блага, для забезпечення реалізації та функціонування прав для яких повинен бути вироблений продуманий, чітко злагоджений і діючий механізм захисту. Акцентується увага на тому, що для належної роботи такого механізму необхідно визначити, в першу чергу, який об’єкт, охороняється, які його ознаки та межі, які необхідно регулювати правом. Адже в разі закріплення неповного переліку об’єктів, що захищаються в законодавстві, фіксування в нормах не всіх ознак об’єкта, що захищається, або наявності прогалин у регулюванні даних правовідносин, виникає потенційна можливість зловживання правом або неправильного тлумачення його норм. Робиться висновок, що дифамація є одним із протиправних діянь, що посягають на честь, гідність та репутацію і потребує подальшого вивчення у практиці Європейського суду у силу «скитань» вітчизняного законодавця щодо закріплення необхідних норм.

Посилання

Луспеник Д. Інститут дифамації і українське законодавство щодо захисту честі, гідності та ділової репутації (співвідношення та вибір пріоритету в судовій практиці). Право України. 2006. Випуск 2. С. 62–65.

Каблак П. Дифамація як спосіб незаконного впливу на суддів та права людини: пошук рівноваги. Актуальні проблеми держави і права. 2014. Вип. 74. С. 326–332

Criminal Code of the Kingdom of Sweden (1962, amended 2020) / Legislationline. Веб-сайт URL: https://www.legislationline.org/download/id/8662/ file/Sweden_criminal_code_am2020_en.pdf (дата звернення 31.08.2021).

Strafgesetzbuch (Bundesrepublik Deutschland) // веб-сайт. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__186.html (Дата звернення: 31.08.2021)

Loi sur la liberté de la presse du 29 июля 1881 г. // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000877119 (Дата звернення: 31.08.2021)

Рішення Європейського суду з прав людини. Справа «Лінгенс проти Астрії» // URL: https://cedem.org.ua/library/sprava-lingens-proty-avstriyi(Дата звернення: 31.08.2021)

Рішення Європейського суду з прав людини. Справа «Пфейфер проти Астрії»// URL: https://www.5rb.com/case/pfeifer-v-austria (дата звернення: 31.08.2021)

Рішення Європейського суду з прав людини. Справа «Кастеллс проти Іспанії»// URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{«itemid»:[«002–9857»]} (дата звернення: 31.08.2021)

Рішення Європейського суду з прав людини. Справа «Гринберг проти Росії» // URL: https://www.srji.org/resources/search/45 (дата звернення: 31.08.2021)

Рішення Європейського суду з прав людини. Справа «Канеллопулу проти Греції» // URL: http://www.echr.ru/documents/doc/2466191/2466191–005.htm (дата звернення: 31.08.2021)

Рішення Європейського суду з прав людини. Справа «Орманні проти Італії» // URL: http://www.echr.ru/documents/doc/2466720/2466720–010.htm (дата звернення: 31.08.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-26

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО;ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС