АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ

Автор(и)

  • Б. М. Орловський Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • І. А. Осадча Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.43.240992

Ключові слова:

статева свобода та недоторканість, дії сексуального характеру, добровільна згода, розпусні дії, пропозиція зустрічі, домагання дитини

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань законодавчого врегулювання кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, передбачених статтями 152–1561 Кримінального кодексу України. Розглядаються розбіжності у розумінні понять «дитина», «неповнолітній», «особа, яка не досягла 16 років» за вказаними статтями, вивчаються питання схожості диспозицій ч. 4 ст. 152 та ст. 155, досліджується новий склад злочину за ст. 1561 – «Домагання дитини для сексуальних цілей». На підставі проведеного аналізу формулюються пропозиції щодо покращення законодавства.

Посилання

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції): Закон України № 1256-IX від 18.02.2021 року. Відомості Верховної Ради України. 2021. № 20. Стор. 20. Ст. 187.

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні положення кримінально-правової характеристики): практичний порадник / О. О. Дудоров; Луганський державний ун-т внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2018. 92 с.

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства: ратифікована Законом України № 4988-VI від 20.06.2012 р. Офіційний вісник України. 2012. № 52. Стор. 364. Ст. 3817.

Кримінальний кодекс України: зі змінами та доповненнями станом на 01.09.2021 (офіційний текст). Київ: Видавництво «Паливода А. В.», 2021. 264 с.

Марків В. Секс за Кримінальним кодексом: нова редакція. Юридична газета: офіційний сайт. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/seks-za-kriminalnim-kodeksomnova-redakciya.html.

Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 30.05.2008 року. Верховна Рада України: офіційний сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700–08#Text.

Цивільний кодекс України: зі змінами та доповненнями станом на 01.09.2021 (офіційний текст). Київ: Видавництво «Паливода А. В.», 2021. 456 с.

Чмут С. В. Кримінальна відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2010. 20 с.

Шеремет А. П. Злочини проти статевої свободи: монографія; Закарпатський державний університет. Чернівці: Наші книги, 2008. 216 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-26

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС