ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ПРО ПАСАЖИРІВ (API/PNR) В ІНТЕРЕСАХ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • С. О. Філіппов Національна академія Державної прикордонної служби України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.43.240997

Ключові слова:

протидія злочинності, прикордонна безпека, прикордонний контроль, пункти пропуску для повітряного сполучення, API/PNR, біометрія

Анотація

У статті розкрито логіку, механізм та основні параметри використання даних про пасажирів (API/PNR) в інтересах прикордонної безпеки. Розкрито співвідношення понять «попередня інформація про пасажирів» та «запис реєстрації пасажирів». Підкреслено, що системи спрощення формальностей одночасно позитивним чином впливають й на безпеку. Наприклад, метою збору даних в ЄС визнається ефективна боротьба з нелегальною міграцією та посилення прикордонного контролю, а також запобігання, виявлення, розслідування і переслідування злочинів терористичної спрямованості і серйозних злочинів. Це стосується, як системи попередньої інформації про пасажирів (API), так і додаткових даних про пасажирів, таких, як дані реєстрації пасажирів (PNR). Беззаперечно, що успішне застосування обміну даними API і PNR залежить від єдиного підходу всіх учасників інформаційних відносин (як прикордонних відомств так і авіакомпаній в різних державах) до питання про стандарт даних та стандарт їх передачі. А забезпечення такого єдиного підходу є проблемою навіть тоді, коли наявна єдність правового регулювання щодо формату даних та процедур обміну даними. У національному законодавстві відсутні спеціальні нормативно-правові акти, які б урегульовували відносини з приводу обігу даних про реєстрацію авіапасажирів, також не визначено єдиного оператора, який обробляє даний вид інформації. Отже, назріла потреба у спеціальному нормативно-правовому регулюванні використання даних про авіапасажирів, які перетинають державний кордон України.

Посилання

Strengthening the United Nations crime prevention and criminal justice programme, in particular its technical cooperation capacity. Resolution 74/177 adopted by the General Assembly on 18 December 2019. URL: https://undocs.org/en/A/RES/74/177.

Resolution 2322 (2016) Adopted by the Security Council UN at its 7831st meeting, on 12 December 2016. URL: https://undocs.org/S/RES/2322(2016).

Нікіфоренко В. С. Організаційні та правові засади виявлення потенційних загроз національній (прикордонній) безпеці на основі обробки попередніх даних реєстрації особи. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2020. № 5. Т. 31(70). С. 64–69.

Deignan S. Advance Passenger Information for Aviation Security. Security Community. OSCE. 2016. № 4. 11 January 2017. URL: https://www.osce.org/ru/magazine/315286.

Advance passenger information (API) and its role in aviation security. working paper ICAO. High-Level conference on aviation security (HLCAS). Montréal, 12 to 14 Septmber 2012. URL: https://cutt.ly/OEp6VPq.

Directive (EU) 2016/681 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the use of passenger name record (PNR) data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0681.

Resolution 2178 (2014) Adopted by the Security Council UN at its 7272nd meeting, on 24 September 2014. URL: https://undocs.org/S/RES/2178(2014).

Resolution 2396 (2017) Adopted by the Security Council UN at its 8148th meeting, on 21 December 2017. URL: https://undocs.org/en/S/RES/2396(2017).

Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації: Закон України від 21 березня 2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1965–19#Text.

Філіппов С. О. Інформаційне забезпечення протидії транскордонній злочинності. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 4(2). С. 102–112.

Convention on International Civil Aviation. Annex 9. ICAO. URL: http://www.icscc.org.cn/upload/file/20200508/20200508100922_97215.pdf.

Филиппов С. А. Противодействие трансграничной преступности: дуэль технологий. Сучасне право в епоху соціальних змін: Матер. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, Нац. авіац. ун-т, 26.02.2021. Т.: Вектор, 2021. С. 357–360.

Філіппов С. О. Біометричні технології: значення для протидії транскордонній злочинності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Юридичні науки. 2018. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2018_2_6.

Сборник практических рекомендаций Организации Объединенных Наций по ответственному использованию биометрических данных и обмену ими в рамках борьбы с терроризмом. URL: https://www.unodc.org/pdf/terrorism/Compendium-Biometrics/_.pdf.

Про затвердження Порядку подання авіаперевізниками або уповноваженими ними особами попередньої інформації про пасажирів, імпортні та транзитні вантажі, які перевозяться повітряними суднами, органам охорони державного кордону та митним органам: Наказ від 27.04.2012 № 291/506/228 АДПСУ, Мін. фінансів України, Мін. інфраструктури України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0740–12#Text.

EU GDPR «Automated individual decision-making, including profiling». Article 22. URL: https://www.privacy-regulation.eu/en/article‑22-automatedindividual-decision-making-including-profiling-GDPR.htm).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-26

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС