ЩОДО ФОРМ ТА МЕТОДІВ МІЖНАРОДНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

Автор(и)

  • Ю. І. Астанкевич Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.43.240998

Ключові слова:

форма міжнародного контролю, суб’єкт контрольної діяльності, методи контролю, засоби контролю, процедури контролю

Анотація

У статті розглянуто форми та методи міжнародного контролю, їх різновиди та суміжні категорії. Визначено, що ключовою ознакою форми контролю є суб’єкт, який здійснює контрольну діяльність. Відповідно, під формою контролю запропоновано розуміти спосіб організації та особливості цієї діяльності. Було встановлено, що категорія суб’єкта часто використовується також для проведення простого розподілу на види контролю, що не дозволяє відобразити специфіку контрольної діяльності повною мірою. Авторка наголошує на необхідності розрізняти засоби, методи та процедури міжнародного контролю, визначаючи засоби контролю як технології, механізми, пристрої, необхідні для здійснення міжнародної контрольної діяльності, методи контролю як способи застосування його засобів та процедури контролю як порядок здійснення певного методу контролю чи декількох його методів у певній комбінації.

Посилання

Бирюков П. Н. Международное право: учебник. Москва: Юрайт, 2011. 793 с.

Международное право. Общая часть: учебник / под ред. Р. М. Валеева, Г. И. Курдюкова. Москва: Статут, 2011. 543 с.

Валеев Р. М. Международный контроль. Казань: КГУ, 1998. 176 c.

Форма. Словник української мови: в 11 т. / редкол.: І. К. Білодід (голова) та ін. Київ: Наук. думка, 1970–1980. Т. 10: Т-Ф / ред. тому: А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк. 1979. 658 c.

Вид. Словник української мови: в 11 т. / редкол.: І. К. Білодід (голова) та ін. Київ: Наук. думка, 1970–1980. Т. 1: А-В / ред. тому: П. Й. Горецький та ін. 1970. XXVII, 799 c.

Устинова Е. Ю. Международный контроль за соблюдением международных договоров: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. Москва, 2008. 21 с.

Черниченко С. В. Международные механизмы и процедуры в области прав человека. Теория международного права. В 2-х томах. Т. 2: Старые и новые теоретические проблемы. Москва: НИМП, 1999. С. 391–395.

Лукашук И. И. Международное право: Особенная часть: учебник. Изд. 3-е. Москва: Волтерс Клувер, 2005. 517 с.

Мицик В. В. Правові механізми та процедури захисту прав людини у міжнародному праві. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 2009, Вип. 86 (Ч. І). С. 121–128.

Королькова Н. В. Наблюдение как метод международного контроля в международном праве. Российский юридический журнал, 2014, № 4. С. 38–45.

Гусейнов Л. Г. Методы осуществления международного контроля в области защиты прав человека. Theory and practice of Contemporary International Law. Essays in Honor of Professor Levan Alexidze on the 80th Birthday Anniversary. Tbilisi: Inovatia, 2007. P. 160–199.

Лукина Л. Контрольный механизм за соблюдением конвенций, принятых в рамках Совета Европы. Белорусский журнал международного права и международных отношений, 2002, № 2. С. 23–27.

Музичук О. М. Поняття та особливості міжнародного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні. Форум права, 2011, № 2. С. 635–642.

Процедура. Словник української мови: в 11 т. / редкол.: І. К. Білодід (голова) та ін. Київ: Наук. думка, 1970–1980. Т. 8: П-Р/ ред. тому: В. О. Винник та ін. 1977. 927 c.

Метод. Словник української мови: в 11 т. / редкол.: І. К. Білодід (голова) та ін. Київ: Наук. думка, 1970–1980. Т. 4: І–М / ред. тому: А. А. Бурячок, П. П. Доценко. 1973. 840 c.

Международное право: учеб. для вузов / ответ. ред.: Г. В. Игнатенко и О. И. Тиунов. Москва: НОРМА–ИНФРА-М, 1999. 584 с.

Dahlman, Ola. Verification: to Detect, to Deter and to Build Confidence. Arms Control Verification: Disarmed forum, UNIDIR / Kerstin Vignard (edit.) Geneva: United Nations, 2010. P. 3–15.

Coming to Terms with Security: a Handbook on Verification and Compliance. UNIDIR, VERTIC. Geneva, London, UN, 2003. 159 p.

Латфуллин Г. А., Никитин А. С., Серебренников С. С. Теория менеджмента: учебник. 2-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2014. 464 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-26

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО