ПРО ПРОБЛЕМУ КОЛІЗІЇ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.44.245078

Ключові слова:

авторське право, право власності, абсолютні права, інтелектуальна власність

Анотація

Стаття досліджує випадки виникнення колізії авторського права і права власності. Стаття показує, що подібні колізії повинні бути вирішені з урахуванням особливостей правового режиму окремих об’єктів авторського права, необхідності забезпечення стійкості цивільного обороту та інтересів суспільства в цілому. Відсутність у сучасній правовій доктрині комплексного підходу до вирішення конфлікту авторського права та права власності породжує інтерес сучасних дослідників до цієї проблеми. Метою статті є здійснення комплексного аналізу питань, що виникають в результаті колізії авторсько- го права та права власності, а також вироблення принципів, на основі яких можливе їх вирішення.

Посилання

Гражданское и торговое право зарубежных стран / Под общ. ред. В. В. Безбаха и В. К. Пучинского. М.: МЦФЭР, 2004. 896 с.

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII., ред. від 15.07.2021. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64.

Об авторском праве и смежных правах: Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З., ред. от 15.07.2019. Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2011. № 60. 2/1813.

Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М.: Спарк, 1995. 556 с.

Берая И. О. Взаимосвязь авторского права, наследственного права и семейного права в рамках гражданско-правовых отношений. Потенциал современной науки. 2016. № 2(19). С. 121‑127.

Инюшкин А. А. Интеллектуальные права и вещные права: соотношение на примере баз данных. Общество: политика, экономика, право. 2016. № 12. С. 138‑140.

Павлов В. П. Вещное право и право на результаты интеллектуальной деятельности: Соотношение понятий. Актуальные проблемы гражданского права. 2017. № 1(9). С. 152‑166.

Ржеутский В. С. Соотношение гражданско-правового режима права собственности и права интеллектуальной собственности. E-Scio. 2021. № 5(56). С. 504‑508.

Шахов Е. Н. Вещные права и интеллектуальная собственность: гражданско-правовые способы защиты. Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2009. № 44. С. 58‑60.

Богустов А. А. Право на отзыв в системе личных неимущественных прав автора (по законодательству государств-участников СНГ). Вісник Одеського національного універсітету імені І. І. Мечникова. Серія: Правознавство. 2015. Т. 20. Вип. 2 (27). С. 40‑49.

Судариков С. А. Авторское право. М: Проспект, 2011. 464 с.

Богустов А. А. Проблемы ограничения неимущественных прав автора в законодательстве Беларуси и России. Научные исследования и разработки. Право. 2014. № 1. С. 27‑30.

Шершеневич Г. Ф. Экономическое обоснование авторского права. Казань, Типогр. Императорского Университета, 1890. 26 с.

Канторович Я. Литературная собственность. С приложением всех постановлений действующего законодательства о литературной, художественной и музыкальной собственности, вместе с разъяснениями по кассационным решениям Сената. С.-Пб., 1895. 163 с.

Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. У 2-х т. Т. 1. Відп. ред. В. Г. Ро- тань. X.: Фактор, 2010. 800 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-11

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО;ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС