ПРАВОВА СУТНІСТЬ МЕДІАЦІЇ ТА ПРОЦЕСУ МЕДІАЦІЇ ДЛЯ БЕЗКОНФЛІКТНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.44.245080

Ключові слова:

медіація, процес медіації, судочинство, ознаки медіації, принципи медіації, освіта медіатора

Анотація

 Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що в сучасному світі нагальною потребою все більше стає необхідність оперативно, законно, а головне справедливо вирішити спір, який виник між сторонами. Наразі все більш популярною стає така діяльність як медіація. В статті надається визначення медіації та процесу медіації як понять в співвідношенні статики та динаміки, визначаються їх ознаки та головні принципи, якими слід керуватися при медіації та медіаційному процесі. Надаються пропозиції щодо ефективного втілення цього інституту в сучасне законодавство, а також вимоги до осіб, які мають здійснювати медіаційну діяльність. Завдання даної статті, корелюючи з висновками та пропозиціями, полягають у відокремленні правових інститутів медіації та процесу медіації, як статичного поняття та динамічного процесу; визначенні загальних ознак, як ознак медіації та спеціальних ознак як ознак медіаційного процесу; визначенні спеціальних принципів властивих саме процесу медіації; обґрунтуванні на законодавчому рівні базових освітніх вимог до медіатора та етичних правил медіатора.

Посилання

Проєкт Закону України «Про медіацію» № 3665 від 17.12.2015 р. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463.

Проєкт Закону України «Про медіацію» № 2706 від 28.12.2019 р. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67831

Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо медіації в цивільних справах від 18 жовтня 2002 р. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2002_10_2002_09_18_1.pdf.

Боброва О. М. Відновне правосуддя. Особливості впровадження процедури медіації: європейський досвід. К.: Наш час; 2006. 459 с.

Можайкіна О. С. Поняття та зміст основних принципів медіації в цивільно-правових відносинах. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 5. С. 55‑58.

Проєкт Закону України «Про медіацію» від 19.05.2020 р. № 3504 Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-11

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО;ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС