ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА «РИНКУ ЗЕМЛІ» В КРАЇНАХ ЄВРОПИ І УКРАЇНІ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

  • Л. О. Литвинова Навчально-науковий інститут права імені Князя Володимира Великого Міжрегіональна академія управління персоналом, Ukraine
  • В. І. Чуєнко Навчально-науковий інститут права імені Князя Володимира Великого Міжрегіональна академія управління персоналом, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8458-5808

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.44.245084

Ключові слова:

ринок землі, договір купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення, обіг земель в країнах Європи, земельна реформа

Анотація

У положеннях наукової статті здійснено порівняльну характеристику функціонування «ринку землі» в країнах Європи та Україні, а також проаналізовано практичні аспекти укладення договорів купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення. Авторами запропоновано під «ринком землі» розуміти суспільні відносини, що врегульовані нормами чинного законодавства України, що виникають з приводу здійснення власниками земельних ділянок суб’єктивних прав на такі ділянки, у тому числі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють права власника на землю від імені українського народу. У дослідженні вивчено досвід функціонування «ринку землі» та укладення договорів купівлі-продажу останньої в ФРН, Латвії та Франції та визначено спільні та відмінні риси такого функціонування з практикою України. Авторами визначено недоліки у процедурі укладення договорів купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення за законодавством України та запропоновано для вирішення вказаних проблем використати досвід провідних країн Європи.

Посилання

Конституція України. Документ 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

Позняк С. П. Чорноземи України: географія, ґенеза і сучасний стан. Український географічний журнал. Вип. 1. 2016. С. 9‑13.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Міжнародний документ від 27 червня 2014 р. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/ show/984_011.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31.03.2020 No 552-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/552‑20#top

Будзяк В. М. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2008. No 8. С. 118‑122.

Саблук П. Т. Розвиток земельних відносин в Україні. Київ: ННЦ «Ін-т аграр. екон.», 2006. 395 с.

Федоров М. М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин. Економіка АПК. 2011. No 7. С. 55‑60.

Мартин А. Регулювання ринку земель в Україні: монографія. К. Аграр-Медіа Груп. 2011. 252 с.

Льовочкіна В. Правове регулювання обігу земель за законодавством КНР та України: порівняльно-правовий аналіз. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Київський національний університет імені Т. Г. Шев- ченка. К. 2016. 25 с.

Аграрный доклад, 2011. Краткое резюме. Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей Федеративной Республики Германия. URL: http://www.bmelv.de/ SharedDocs/

Обіг с/г земель – досвід Латвії та п’ять паралелей для України. Agropolit. Гаряча агрополітика. URL: https://agropolit.com/blog/325-obig-s-g-zemel – dosvid-latviyi- ta-pyat-paraleley-dlya-ukrayini

Закон про землю: як працює ринок у Франції і чи варто Україні переймати її досвід. BBC NEWS Україна. URL: https://www.bbc.com/ ukrainian/features‑51157111.

Кірейцева О. В. Сучасні тенденції функціонування ринку землі у Франції. Інтернаука: міжнародний науковий журнал. 2016. No 12 (2). С. 74‑76. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_12%282%29__19

Земельні перетворення Франції. Агроперспектива. URL: https://www.agroperspectiva.com/ru/free_ article/368

Про нотаріат: Закон України. Документ № 3425-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3425‑12#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-11

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО