ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.44.245085

Ключові слова:

адміністративна відповідальність, адміністративно-деліктне законодавство, систематизація законодавства, кодифікація адміністративно-правових норм про адміністративну відповідальність

Анотація

 У статті перелічені проблеми теоретичного та практичного характеру, що перешкоджають систематизації законодавства про адміністративну відповідальність. Розкрито правову природу провадження у справах про адміністративні правопорушення, з’ясовано особливості змісту адміністративно-деліктного законодавства, виявлено недоліки адміністративно-правового регулювання відносин у сфері адміністративної відповідальності, а також запропоновано ймовірні шляхи вирішення проблем, які існують на теоретичному, правотворчому і правозастосовному рівнях. Звернута увага, що кодифікація адміністративно-деліктного законодавства є кропіткою та системною роботою, в якій обов’язково повинні приймати участь відомі науковці, що багато років працювали над проблематикою адміністративної відповідальності.

Посилання

У ВРП працюватиме Робоча група з питань реформування процесуального законодавства та законодавства про судоустрій і статус суддів // Вища рада правосуддя. URL: https://hcj.gov.ua/news/u-vrppracyuvatyme- robocha- grupa-z-pytan-reformuvannya- procesualnogo-zakonodavstvata

Про адміністративну процедуру: Проект Закону України від 14.05.2020. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68834. 3. Миколенко О. І. Адміністративні комісії у системі органів адміністративно-юрисдикційної діяльності. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Правознавство. 2012. Т. 17. Вип. 1/2 (16/17). С. 139‑145.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-11

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; МОРСЬКЕ ПРАВО