ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ НОТНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОСЯГАННЯМ НА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ

Автор(и)

  • О. В. Нарожна Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.44.245086

Ключові слова:

експертиза, експерт, нотна література, культурні цінності, судова експертиза, документ

Анотація

У статті розглянуто питання, що виникають при розслідуванні кримінальних правопорушень на прикладі незаконного проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини. Проведення окремих видів експертиз розкрито як діяльність експертів, що володіють знаннями різних наукових галузей. Висвітлено особливості проведення комплексної судово-технічної експертизи документів та мистецтвознавчої експертизи. Визначено основні методи, якими користуються експерти вказаних видів експертиз. Наголошено, що найбільш перспективним та доцільним порядком проведення комплексної експертизи нотної літератури є проведення спочатку технічної експертизи документів, що дозволить відновити втрачені фрагменти як матеріалу, так і тексту музичного твору з урахуванням методів, які згодом використовуватиме експерт-мистецтвознавець.

Посилання

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0705‑98#Text (дата звернення: 10.11.2021).

Шульга О. О. Судово-мистецтвознавча експертиза у кримінальному судочинстві України: дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2020. 273 с.

Кофанова О. С. Теоретичні та практичні аспекти використання спеціальних знань при розслідуванні злочинних посягань на культурні цінності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2011. 18 с.

Воробей О. В., Кофанов А. В. Техніко-криміналістичне дослідження документів: навч. посібник. Київ, 2011. 312 с.

Ким Э. П., Цой В. А. Проблемы комплексной экспертизы. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2012. Випуск 12. С. 145‑152.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-11

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС