МІЖНАРОДНІ ЗЛОЧИНИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ERGA OMNES У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Автор(и)

  • О. О. Нігреєва Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.44.245087

Ключові слова:

охорона довкілля, міжнародні злочини, серйозні порушення зобов’язань, що випливають з імперативних норм загального міжнародного права, зобов’язання erga omnes, міжнародні воєнні злочини проти довкілля

Анотація

 У межах цього дослідження зроблена спроба проаналізувати особливості застосування категорій «міжнародні злочини» та «зобов’язання erga omnes» у контексті міжнародно-правової охорони довкілля. Досліджено співвідношення цих категорій та продемонстровано їх взаємозв’язок, який можна спостерігати у роботі Комісії міжнародного права ООН над Текстом статей про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння. Проаналізовано тенденцію до формування у міжнародному праві нового виду зобов’язань erga omnes, спрямованих на охорону навколишнього середовища. Наголошується на тому, що наразі згадана охорона є фрагментарною і не охоплює всі елементи навколишнього середовища. В зв’язку з цим окрему увагу приділено поняттю «довкілля» як об’єкта захисту у міжнародному праві, визначено його комплексний характер, який проявляється у наявності значної кількості складових, що охоплюють як об’єкти природного походження, так і ті, що створені під впливом людської діяльності, а також взаємодію між ними. Наголошено на необхідності розроблення такого міжнародно-правового регулювання забезпечення охорони довкілля, яке б охоплювало усі складові довкілля та враховувало їх особливості.

Посилання

Ecological Threat Report 2021: Understanding Ecological Threats, Resilience and Peace, Institute for Economics & Peace. Sydney, October 2021. URL: http://visionofhumanity.org/resources

Villalpando S. The Legal Dimension of the International Community: How Community Interests Are Protected in International Law. European Journal of International Law. 2010. Vol. 21, № 2. Р. 387‑419.

Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній О. В. Міжнародне право: Основи теорії: підручник. Київ: Либідь, 2002. 605 с.

Міжнародне публічне право: підручник у 2 т. / В. В. Мицик та ін. Харків: Право, 2020. Т. 1. Основи теорії. 416 с.

Зелінська Н. А. Розвиток та криза концепції міжнародного злочину держави: Міжнародне право ХХІ століття: сучасний стан та перспективи розвитку /за ред. М. М. Микієвича. Львів: Піраміда, 2013. 320 с.

Draft Articles on State responsibility: Report of the International Law Commission. Yearbook of the International Law Commission. 1976. Vol. II. P. 73‑122.

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries, 2001. United Nations, 2008. URL: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf

Tams, Cristian J. Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 362 p.

De Wet, Erika. Invoking Obligations Erga Omnes in the Twenty-First Century: Progressive Developments since Barcelona Traction. South African Yearbook of International law. 2013. № 37. С. 1‑12. URL: https://ssrn.com/abstract=2629560

Gabčíkovo-Nagymaros Project case: Separate Opinion of Vice-President Weeramantry. ICJ Reports, 1997. URL: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/92/092‑19970925-JUD‑01‑03-EN.pdf.

Obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal: Opinión Consultiva OC‑23/17 de la Corte interamericana de derechos humanos de 15 de Noviembre de 2017. URL: https://www.escrnet.org/es/caselaw/2019/opinion-consultiva-oc‑2317

Robinson, Nicholas A. Environmental Law: Is an Obligation Erga Omnes Emerging? URL: https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2018/environmental_law_is_an_obligation_erga_omnes_emerging_ interamcthradvisoryopinionjune2018.pdf

Picone, Paolo. Gli obblighi erga omnes tra passato e futuro. Obblighi «erga omnes» e uso della forza. Napoli: Editoriale Scientifica, 2017. 691 p.

Conclusions of the Work of the Study Group on the Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law: Adopted by the International Law Commission in 2006. Yearbook of the International Law Commission. 2006. Vol. II, part 2. P. 177‑184.

Міжнародне право. Основні галузі: підручник / В. Г. Буткевич та ін. Київ: Либідь, 2004. 816 с.

Protecting the Environment During Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law. UNEP, 2009. 88 p.

Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide: Commentary and Core Text, June 2021. URL: https://ecocidelaw.com/independent-expert- drafting-panel/

Robinson D. ICL and Environmental Protection Symposium: Environmental Crimes against Humanity. URL: http://opiniojuris.org/2020/06/02/icl-and-environmental-protection- symposiumenvironmentalcrimes- against- humanity/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-11

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО