КОНЦЕСІЯ У МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.44.245089

Ключові слова:

морські порти, державно-приватне партнерство, концесія, портова інфраструктура, договір концесії

Анотація

 Передача портів у концесію є успішною світовою практикою для оптимізації процесів у портах з метою збільшення їх прибутковості. Відомо, що ледве не всі найбільші порти світу знаходяться в концесії, що сприяє розбудові їх інфраструктури та збільшенню перевалки вантажів. Однак, в Україні концесія стосовно морських портів довгий час залишалася лише перспективою на папері і в реальній практиці не застосовувалася. З приходом нової президентської адміністрації, одним з перших завдань було поставлено оптимізацію транспортної інфраструктури країни, що означало, зокрема, передачу морських портів у концесію. У статті розглядаються головні аспекти передачі морських портів України в концесію. Приділено увагу поняттю концесії, його основним ознакам. Наводяться приклади трактування концесії з різних точок зору, серед яких вирізняються юридична, економічна та логістична інтерпретації. Розглянуто співвідношення концесії з поняттям державно-приватного партнерства. У цьому аспекті, наведено відповідну нормативно-правову базу, серед якої особливо вирізняються Закони України «Про державно-приватне партнерство» та «Про концесію». Зроблено висновок про існування необхідного рівня правового регулювання для впровадження в життя концесійних механізмів у морських портах України. У дослідженні взято до уваги реальні приклади укладення концесійних договорів щодо морських портів України. Наприклад, проаналізовано ситуацію навколо укладення концесійних договорів стосовно морських портів у м. Миколаїв та м. Херсон. Крім цього, встановлено, що розвиток концесій є перспективним напрямком реалізації державної політики. За допомогою концесій можливе залучення фінансування в інфраструктуру морських портів, створення робочих місць, наповнення державного бюджету, допомога органам місцевого самоврядування. Однак, для реалізації всього потенціалу концесій необхідно вжити заходів для створення сприятливого інвестиційного клімату, привабливих умов для приватних інвесторів-концесіонерів, зокрема, шляхом вдосконалення судової системи, захисту права власності, оподаткування та публічного управління.

Посилання

Tongzon J., Heng W. Port privatization, efficiency and competitiveness: Some empirical evidence from container ports (terminals). Transportation Research Part A: Policy and Practice. 2005. № 5 (39). С. 405‑424.

Лопушинський І. П., Ємельянов В. М. Концесія в портовій галузі України як форма державно-приватного партнерства. Public Administration and Regional Development. 2021. № 11. С. 232‑250. URL: https://pard.mk.ua/index.php/journal/article/download/241/200.

Marcou H. Public and private sectors in the delivery of public infrastructure: the case of the Channel Tunnel from an international perspective. Environment and Planning C: Government and Policy. 1993. № 1 (11). С. 1‑18.

Oghojafor B. E.A., Kuye O. L., Alaneme G. C. Concession as a Strategic Tool for Ports Efficiency: An Assessment of the Nigerian Ports. American Journal of Business and Management. 2012. № 1 (4). С. 214‑222. URL: https://bit.ly/2UwwOHn.

Ніколенко Л. М., Аягут Н. Г. Деякі питання застосування механізму концесії в портовій галузі: сучасний погляд. Правовий часопис Донбасу. 2020. № 4 (73). С. 60‑64. URL: https://doi.org/10.32366/2523‑4 269‑2020‑73‑4‑60‑64.

Собкевич О. В., Бєлашов Є. В. Щодо передачі морських портів України в концесію. Національний інститут стратегічних досліджень. 2020. С. 1‑6. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020‑08/ kontsesiya-mor-portiv_0.pdf.

Власова В. П. Світовий досвід та перспективи впровадження державно-приватного партнерства в морських торговельних портах України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. № 4. С. 24‑27. URL: https://bit.ly/3kT8biS.

Гришова І. Ю., Дяченко О. П. Державна політика розвитку морських портів України в контексті розвитку міжнародних транспортних коридорів. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 13. С. 5‑11. DOI: 10.32702/2306‑6814.2019.13.5.

Кудрицька Н. В. Зарубіжний досвід застосування концесії у морських портах. Економіка. Фінанси. Право. 2016. № 2 (1). С. 47‑48. URL: https://bit.ly/3iC23sx.

Подолян Ю. О. Концесія як форма державно-приватного партнерства: аналіз чинного законодавства. Dictum Factum. 2020. № 1 (6). С. 58‑67. URL: http://df.duit.edu.ua/index.php/dictum/article/ download/125/108.

Пророчук М. Механізми державно-приватного партнерства у сфері інфраструктури: досвід держав ЄС. Наукові перспективи. 2020. № 5 (5). С. 209‑221. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/ download/66/66.

Про концесію: Закон України від 03.10.2019 № 155-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/155‑20#Text.

Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 № 2404-VI. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2404‑17#Text.

Про морські порти України: Закон України від 17.05.2012 № 4709-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/4709‑17#Text.

Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 № 185-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185‑16#Text.

Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 № 2768-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2768‑14#Text.

Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів: Постанова Кабінету Міністрів України; Методика, Перелік від 12.08.2020 № 706. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706‑2020- %D0%BF#Text.

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/436‑15#Text.

Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія від 11.07.2013 № 548-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/548‑2013-%D1%80#Text.

Про затвердження переліку пріоритетних для держави інвестиційних проектів до 2023 року: Розпорядження Кабінет Міністрів України; перелік від 16 грудня 2020 р. № 1581-р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1581‑2020-%D1%80#doc_info.

В. Криклій: «Наша мета на найближчі 4 роки – ми хочемо передати в концесію або в приватну власність всі порти». Економічна Правда. 12.12.2020. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/12/669109/.

Горбаченко С. А. Перспективи залучення муніципалітетів до управління об’єктами портового господарства в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 2. С. 1‑6. URL: http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/ efektyvna-ekonomika/ article/download/1083/1002.

OECD. Making ports competitive. The Competitiveness of Global Port-Cities. 2014. Paris: OECD Publishing. С. 69‑109. URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264205277‑6-en.

Венгуренко Т. Г., Плахотнюк В. В. Аналіз інвестиційної привабливості України. Бизнес Информ. 2020. № 4 (507). С. 103‑111. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-investitsiynoyi- privablivosti-ukrayini/ pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-11

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; МОРСЬКЕ ПРАВО