ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ЯК ОБ’ЄКТА ТВАРИННОГО СВІТУ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.44.245091

Ключові слова:

водні біоресурси, рибне господарство, використання водних біоресурсів, тваринний світ, екологізація господарської діяльності

Анотація

 Статтю присвячено актуальним проблемам правового регулювання використання водних біоресурсів в контексті їх ідентифікації як частини тваринного світу, який є об’єктом еколого-правового регулювання, а також як об’єкта рибогосподарської діяльності. У статті аналізуються питання оптимального збалансування використання вод- них біоресурсів з метою, як підвищення соціально-економічного потенціалу, так і збереження біорізноманіття водних екосистем для забезпечення сталого розвитку України. Зокрема, у роботі відображені питання, пов’язані із перспективою імплементації ключових положень спільної рибогосподарської політики ЄС у національне законодавство. Крім того, аналізуються проблемні аспекти здійснення державного управління в галузі використання водних біоресурсів.

Посилання

Про тваринний світ: Закон України від 13.12.2001 р. № 2894–ІІІ. Голос України. 2002. 16 січ. (№ 9).

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку га- лузі рибного господарства України на період до 2023 року». URL: https://darg.gov.ua/_proekt_ rozporjadzhennja_0_0_0_8438_1.html

Getman A., Shekhovtsov V. Ecologization of the Ownership Right on the Objects of Fauna in the Aquaculture Area. Yearbook of Ukrainian law: Coll. of scientific papers / responsible for the issue O. V. Petryshyn. Kh.: law, 2019. № 11. P. 305‑314.

Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 р. № 1307. Офіційний вісник України. 2009. № 94. Стор. 46. Ст. 3216.

Про схвалення Морської природоохоронної стратегії України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 р. № 1240-р. Урядовий кур’єр від 23.10.2021. № 204.

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері здійснення рибного господарства Державним агентством рибного господарства: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. № 897. Офіційний вісник України. 2018. № 88. Стор. 68. Ст. 2917.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками: Закон України від 04.11.2020 р. № 963-ІХ. Офіційний вісник України. 2020. № 98. Стор. 7. Ст. 3182.

Про аквакультуру: Закон України від 18.09.2012 р. № 5293-VI. Голос України від 17.10.2012. № 195.

Про затвердження Типового договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 р. № 572. Офіційний вісник України. 2021. № 46. Стор. 80. Ст. 2868.

Гетьман А. П. Доктрина екологічного права та законодавства України: монографія. Харків: Оберіг, 2019. 336 с.

Про затвердження Плану дій щодо збереження осетрових риб (родина Acipenseridae) в Україні на 2021‑2030 роки: Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https://mepr.gov.ua/documents/3182.html?fbclid=IwAR0ICOUSfhHc-S18_ 8obYoe7FtOMvh3Usd3xgCZ7 5qoWE5eg2c3GkDx-Y40.

Формування та функціонування Спільної рибної політики Європейського Союзу та шляхи її реалізації в Україні: [монографія]. За ред. д. е.н., проф. Вдовенко Н. М. [Богач Л. В., Залізко В. Д., Кваша С. М., Михальчишина Л. Г., Маргасова В. Г., Гераймович В. Л., Герасимчук В. В., Гечбаия Б. Н., Дерій Ж. В., Деренько О. О., Коробова Н. М., Махиборода К. В., Ніконорова Г. С., Павленко М. М., Сіненок І. О., Шарило Ю. Є., Шепелєв С. С. та ін.]. Видавничий дім «Кондор», 2018. 472 с.

Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision. Official Journal of the European Communities. L 354/22. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/ TXT/?uri=celex%3A32013R1380.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-11

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО