ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВООХОРОНЦІВ У ЛІСОМИСЛИВСЬКІЙ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Л. В. Валуєва Національний університет «Одеська морська академія, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2022.45.254362

Ключові слова:

лісомисливська галузь, правоохоронна діяльність, лісова охорона, єгерська служба, повноваження, посадові особи

Анотація

У статті в межах системи органів державного управління галуззю охорони лісів, мисливського господарства та полювання проаналізовані адміністративно-правові по­вноваження осіб лісової охорони та єгерської служби. Актуальність теми дослідження обумовлена процесами загального реформування лісомисливської галузі України; потре­бою в уточнені правоохоронних повноважень посадових осіб в даній галузі.

Дослідження побудовано на використанні загальнонаукових і спеціальних методів. За допомогою діалектичного методу виявлено внутрішні суперечності в діяльності пра­воохоронних органів лісомисливської галузі. Проаналізовано законодавство, що вста­новлює повноваження цих органів на предмет прогалин.

Сформульовані висновки спрямовані на їх практичне використання. Так, запропоно­вано визначення поняття «єгер»; розділення функції господарювання та контролю лісо­господарських підприємств, які діють з метою отримання прибутку, шляхом передання функції державної лісової охорони і єгерської служби від державних лісогосподарських підприємств на рівень територіальних органів Держлісагентства. Таким чином, на під­приємствах Держлісагентства і у постійних лісокористувачів функціонуватиме лісова охорона та єгерська служба без статусу правоохоронного органу, але з правом складання протоколів і лімітованим правом розгляду справ про адміністративні правопорушення у лісомисливської галузі.

Посилання

Forest Code of Ukraine: Law of Ukraine of January 21, 1994, № 3852-XII. Date of update: 01.01.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text (access date: 13.03.2022) [in Ukrainian].

On approval of the Regulation on state forest protection. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 976-2009 dated 16.09.2009. Date of update: 10.09.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2009-%D0%BF#Text (access date: 13.03.2022) [in Ukrainian].

Forest protection: rights, duties, and responsibilities. URL: https://lisvolyn.gov. ua/?p=15739 (access date: 13.03.2022) [in Ukrainian].

Code of Ukraine on Administrative Offenses: Law of Ukraine of December 7, 1984, № 80732-X. Date of update: 11.02.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732- 10#Text (access date: 04.03.2022) [in Ukrainian].

On hunting and hunting: Law of Ukraine of February 22, 2000 1478-III. Date of renovation: 10.03.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14#Text (access date: 13.03.2022) [in Ukrainian].

It is extremely important for the forest industry to update the legislation: news from March 13, 2019. Website of Korosten forestry and hunting. URL: https://korostenlis.com.ua/no_ cache/novini/novina/article/lisovii-galuzi-nadzvichaino-vazhlivo-onoviti-zakonodavstvo. html (access date: 10.03.2022) [in Ukrainian].

Levina H. (2020). Analysis of public administration and financing in the forest sector of Ukraine: organizational and legal aspects. WWF - Ukraine. 80 p. URL: https://wwf. ua/stay-tuned/reports-research/?420591/forest-law-report (access date: 10.03.2022) [in Ukrainian].

The board of the State Forestry Agency discussed the results of the forest industry in the first half of 2020. URL: https://forest.gov.ua/news/na-kolegiyi-derzhlisagentstva-obgovorili-rezultati-roboti-lisovoyi-galuzi-u-i-pivrichchi-2020-roku (access date: 04.03.2022) [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-20

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО