ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ДОРАДНИЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • В. М. Масін Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • О. Г. Хріщева Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2022.45.254364

Ключові слова:

дорадництво, сільськогосподарські дорадчі служби, сільськогоспо­дарська кооперація, кооперативи, сільське господарство

Анотація

У статті проведено комплексне правове дослідження проблем та перспектив розбу­дови системи сільськогосподарського дорадництва в Україні. Актуальність обраної теми зумовлюється тим, що на сьогоднішній день в Україні сільськогосподарське дорадництво як система консультування не набуло належного розвитку та залишається поза увагою держави, потребує осучаснення та підвищення ефективності задля подальшого забезпе­чення розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. У цій статті висвітлено про­позиції щодо модернізації системи сільськогосподарського дорадництва. Запропоновано запровадження ієрархічної трирівневої системи сільськогосподарських дорадчих служб. Наголошено на необхідності перегляду принципу фінансування дорадчої діяльності та запровадження в Україні веб-платформ цифрового дорадництва, які будуть покликані сприяти нівелюванню стримуючих чинників для доступу сільськогосподарських вироб­ників до інформаційно-консультаційних послуг дорадчих служб.

Посилання

Number of legal units, by the organisational and legal forms (2021). Website of the State statistics service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2021/ ks_opfg/arh_ks_opfg_21.htm [in Ukrainian].

Kyrylenko E.V. (2016). Organizational and legal support and state policy in the field of cooperation in Ukraine. Development of the cooperative movement in Ukraine: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (pp. 23-26). Kyiv. [in Ukrainian].

On agricultural cooperation: Law of Ukraine dated 21 July 2020, № 819-IX. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text [in Ukrainian].

Register of the agricultural advisory services. Website of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. URL: https://minagro.gov.ua/file-storage/reyestr-doradchih-sluzhb-ta-doradnikiv [in Ukrainian].

Register of the agricultural advisers and expert advisors. Website of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. URL: https://minagro.gov.ua/file-storage/reyestr-silskogospodarskih-doradnikiv-i-ekspertiv-doradnikiv [in Ukrainian].

On approval of the concept of the State Target Program for the Development of the Agricultural Sector for the Period until 2022: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 30 December 2015, № 1437-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1437-2015-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Association agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part dated 27 June 2014. URL: https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A22014A0529%2801%29.

Zhurakovska L. A. (2014). On state support for the development of the agricultural advisory services in Ukraine. Analytical note. Website of the National Institute for Strategic Studies. URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/1521/ [in Ukrainian].

Successful advice: how to return the advisory services to the chain of the agricultural production. (2021). Agravery: website. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/vdala-porada-ak-povernuti-doradci-sluzbi-u-lancug-agrovirobnictva [in Ukrainian].

On agricultural advisory activity: Law of Ukraine dated 17 June 2004, № 1807-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-15#Text [in Ukrainian].

Smihunova O. (2019). Sources of financing of advisory services in Ukraine. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva. Seriya: Ekonomichni nauky, 200, 298-305 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-20

Номер

Розділ

АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО