НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАБЕ ЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК С УБ’ЄКТ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ (ПАРАДОКСИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2022.48.267959

Ключові слова:

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, суб’єкт владних повноважень, суб’єкт публічного адміністрування, оскарження рішень, дій і бездіяльності суб’єктів владних повноважень, конституційна система органів державної влади, недоліки адміністративно-правового регулювання

Анотація

У статті розкриті недоліки конституційно-правового регулювання системи органів державної влади, серед яких особливе місце займає Національне агентство із забезпечен­ня якості вищої освіти. Встановлено, що маніпулювання з конституційними нормами, ігноруванню вимог Конституції України та довільне трактування конституційних поло­жень призвело до розбалансованості конституційно-правового регулювання засад функ­ціонування держави. Доведено, що Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти має правовий статус, який несумісний із загальними конституційними засадами функціонування органів державної влади: 1) воно не відноситься до органів законодав­чої, виконавчої і судової влади; 2) Конституція України не передбачає підстав і порядку створення подібних органів. Враховуючи особливості конституційно-правового регулю­вання засад формування системи органів держави, зроблено сміливе припущення, що Національне агентство засноване у неконституційний спосіб, у зв’язку з чим, воно не­конституційно здійснює свою діяльність щодо забезпечення якості вищої освіти в Укра­їні, а його рішення є неконституційними.

Посилання

Миколенко О. І. Формалізм та правовий нігілізм у діяльності органів публічної адмі¬ністрації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Пра¬во. Випуск 19. Том 3. 2012. С. 156-158.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545.

Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон України від 25.04.2019 р. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 21. Ст. 81.

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 р. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 38. Ст. 385.

Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 47. Ст. 2051.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37-38. Ст. 2004.

Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: Положення Кабінету Міністрів України від 21.05.2019 р. № 244. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2015-п?find=1&text=оскарж#w1_1

Порядок оскарження рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, затверджений Національним агентством від 21.05.2019 р. № 5. URL: https:// naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/ПорядОскаржРішень.pdf

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 р. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 13. Ст. 222.

Кодекс адміністративного судочинства України. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36. № 37. Ст. 446.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-19

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО