НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ API/PNR ТА ПОНЯТТЯ ІНТЕРВ’ЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2022.48.267960

Ключові слова:

API/PNR, інтерв’ювання, Державна прикордонна служба України, прикордонна безпека, протидія тероризму

Анотація

У статті висвітлюються питання щодо перспектив запровадження системи API/PNR в Україні з метою забезпечення прикордонної безпеки нашої держави. Основою май­бутнього впровадження системи використання попередньої інформації про пасажирів та записів реєстрації пасажирів є підписання Угоди між Урядами України та США в 2021 році. Згідно домовленостей, першими пунктами пропуску, де планувався запуск API/ PNR, мали стати міжнародні пункти пропуску для авіаційного сполучення. Але, неого­лошена війна російської федерації у 2022 р. стала п ричиною припинення авіаційного сполучення та закриття міжнародних аеропортів України, що, у свою чергу, не дало можливості вчасно розпочати підготовку до функціонування даної системи.

Упровадження даної системи в Україні забезпечить ефективнішу протидію транскордонній злочинності на державному кордоні та надасть можливість виявля­ти не тільки осіб, які причетні до протиправної діяльності, а й осіб, які можуть бути потенційними терористами, організаторами нелегальної міграції, наркокур’єрами. Необхідно зазначити те, що система API/PNR позитивно зарекомендувала себе у роз­винутих країнах світу, таких як, Сполучені Штати Америки, Канада та більшості країн Європейського Союзу.

Так, до прикладу, у країнах Європи функціонування даної системи дало можливість ефективно боротися та виявляти терористів та осіб, причетних до торгівлі людьми серед пасажирів авіарейсів.

Констатуючи той факт, що в українському законодавстві повною мірою не перед­бачено функціонування системи API/PNR та відповідального за цю систему орга­ну, наряду з запровадженням системи попередньої інформації про пасажирів (API) та реєстраційних записів пасажирів (PNR) нами було розглянуто питання щодо впровад­ження та закріплення на законодавчому рівні поняття «інтерв’ювання», яке, у свою чер­гу, надало б додаткову можливість правоохоронним органам протидіяти організованій злочинності на державному кордоні України.

Посилання

Філіппов С. О. Кримінологічні засади протидії транскордонній злочинності : дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.08 / НАДПСУ; ДДУВС. Хмельницький, 2019. 561 с.

Філіппов С. О., Марчук А. А. Практичні рекомендації щодо впровадження системи обробки попередньої інформації про пасажирів (API/PNR) як інструменту протидії транскордонним загрозам. Правова держава. 2021. № 44. С 70-77.

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/995%20038.

Resolution 2178 (2014) Adopted by the Security Council UN at its 7272nd meeting, on 2 4 September 2014. URL: https://undocs.org/S/RES/2178(2014).

Міжнародний досвід та кращі практики у сфері попередньої інформації про пасажи¬рів та реєстраційних записів пасажирів. Посібник: ОБСЄ, ДПСУ. С 12. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/a/6/510620.pdf

Нікіфоренко В.С. Адміністративна відповідальність авіаперевізників за невиконан¬ня обов’язку передачі попередніх даних реєстрації особи. Право і суспільство. 2020. № 5. С. 90-96.

Directive (EU) 2016/681 of the European Parliament and of the Council of 27 April 201 6 on the use of passenger name record (PNR) data for the prevention, detection, investiga tion and prosecution of terrorist offences and serious crime. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0681.

Про затвердження Порядку проведення підрозділами органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України процедури здійснення контролю другої лінії іноземців та осіб без громадянства під час в’їзду в Україну. Наказ Мініс¬терства внутрішніх справ України № 392 від 14.05.2018 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0869-18#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-19

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО