ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ТА МОЖЛИВІ НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ПЕВНИХ УМОВ ТА ЗАКОНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2022.48.267961

Ключові слова:

договір про закупівлю, істотні умови договору, істотні умови закупівлі, предмет договору, тендер, публічні закупівлі

Анотація

У дослідженні були проаналізовані істотні умови договорів у сфері публічних за­купівель, які є дещо специфічними та значно більшими за кількістю у порівнянні з іс­тотними умовами звичайних господарських договорів. У ході дослідження авторами було встановлено, що при укладенні договорів про публічні закупівлі визначальну роль грають обов’язкові умови закупівлі. Від того, наскільки безпомилково замовник викладе умови закупівлі у своєму оголошенні про закупівлю та у своїй тендерній документації, буде залежати наступне укладення або неукладення відповідного договору або подальше визнання його судом недійсним. В статті були розглянуті типові помилки замовників при викладенні істотних умов договорів про закупівлі та умов закупівель. Результати дослідження можуть бути використані для удосконалення процесу закупівель та відпо­відного укладення договорів замовниками та учасниками публічних закупівель, з метою уникнення типових помилок або порушень, які можуть спричинити в подальшому нега­тивні наслідки: скасування закупівель, неукладення відповідних договорів, визнання їх недійсними або нікчемними.

Посилання

Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII. опублікований на офіційному порталі Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/922-19#Text (дата звернення 10.10.2022).

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X, опублікований на офіційному порталі Верховної Ради України. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення 04.10.2022).

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III, опублікований на офіційному порталі Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/80731-10#Text (дата звернення 25.09.2022).

Постанова Верховного Суду по справі № 914/2376/18, опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень України. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/86075512 (дата звернення: 20.09.2022).

Цивільний кодекс України: коментар; за заг. ред. Є. О Харитонова, О. М. Калітенко. Харків : ТОВ «Одіссей», 2003. 856 с.

Договорное право : в 4 кн. Кн. 1. Общие положения / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. Москва : Статут, 2000. 848 с.

Гудима М. М. До питання про поняття предмета цивільного договору. Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія: Право. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2013. Вип. 23. Ч. 1. Т. 1. С. 182–186.

Постанова Верховного Суду за справою № 912/3648/19, опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень України. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98560756 (дата звернення: 28.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-19

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ТРУДОВЕ ПРАВО