ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Д. О. Маріц Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3344-6650
  • А. В. Кісіль Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9513-652X

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2022.48.267962

Ключові слова:

воєнний стан, оренда землі, цивільний договір, волевиявлення

Анотація

В умовах воєнного стану, запровадженого Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, усі суспільні відносини зазнали суттєвих змін. Не є винятком і цивільне право, яке, в свою чергу, є одним із основних у процесі функціонування та розвитку держави. Фактори, що вплинули на деформацію суспільних відносин, вклю­чають як суб’єктивні, так і об’єктивні фактори. Це виразилося у фізичній неможливості функціонування окремих державних механізмів та інституцій, обов’язки яких поляга­ють у наданні громадянам певної кількості прав і можливостей. Отже, метою статті є дослідження особливостей процесу поновлення договору оренди землі в особливих умо­вах, а саме, під час дії воєнного стану. У роботі використовувався метод аналізу та син­тезу, порівняння, дедукції, узагальнення. У результаті вдалося розкрити зміст договору оренди землі, а також його вихідні положення. Крім того, досліджено нормативно-право­ву базу, яка регулює сферу оренди землі, а також обов’язки сторін такого договору. Важ­ливим у роботі було дослідження законодавчих новацій, які змінили порядок поновлення договору оренди землі. Виходячи з цього, досліджено зміст поняття «волевиявлення» та розглянуто можливі шляхи поновлення договору без належного волевиявлення сторін. Крім того, досліджено зовнішні умови, які впливають на цей процес і можуть негативно вплинути на правове становище орендодавця чи орендаря. Важливо, що окрім виявлених недоліків у нових нормативно-правових актах, у роботі сформовано рекомендації щодо їх усунення та вирішення. Більшою мірою слід внести зміни до деяких законів, що регу­люють земельні відносини, зокрема договори оренди землі. Практична цінність роботи виявляється в тому, що вона може бути використана як пересічними громадянами для захисту своїх прав і виконання обов’язків, так і законодавцями з метою усунення норма­тивних колізій, характерних для чинного законодавства.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022. Дата оновлення: 17.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/64/2022#Text (дата звернення 20.10.2022).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану : Закон України від 24.03.2022 р. № 2145-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-20#Text (дата звернення: 20.10.2022).

Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-III. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (дата звернення: 20.10.2022).

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України від 01.07.2004 р. № 1952-IV. Дата оновлення: 27.10.2022. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1952-15#Text (дата звернення: 20.10.2022).

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 20.10.2022).

Про оренду землі : Закон України від 06.10.1998 р. Дата оновлення: 26.09.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14#Text (дата звернення: 20.10.2022).

Уркевич В. Ю. Поновлення договору оренди землі: Проблеми теорії та судової практики. Journal of the national academy of legal sciences of Ukraine. 2020. № 27(3). С. 48-62.

Ільків Н. В. Інститут поновлення договору оренди земельної ділянки в системі гарантій прав сторін. Редакційна колегія. 2020. № 57. С. 68-72.

Нові правила оренди землі: що зміниться з 15 липня. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/196270_nov-pravila-orendi-zeml-shcho-zmnitsya-z-15-lipnya (дата звернення: 20.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-19

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ТРУДОВЕ ПРАВО