ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ДЕЯКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ПРОГРАМ

Автор(и)

  • Т. О. Чернадчук Сумський національний аграрний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6758-7438
  • В. О. Березовська Сумський національний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2022.48.267964

Ключові слова:

тероризм, міжнародна безпека, антитерористична політика, Європейський Союз, стратегія безпеки

Анотація

Терористичні атаки завдають удару не лише по жертвам, їхнім друзям і родинам, а й по фундаментальним принципам Європейського Союзу. Вибір теми статті зумовлений тим, що сьогодні Європейський Союз визнає відмивання грошей, фінансування терориз­му та міжнародний тероризм є одними з головних загроз для його фінансової системи та безпеки громадян. Метою дослідження статті є аналіз основних напрямків діяльності та рішень Європейського Союзу у цій сфері.

Методологічну основу статті складають як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання. Законодавство ЄС в сфері протидії тероризму було досліджено за допомогою аналітичного методу, метод абстрагування дав можливість оцінити загальний сучасний стан правового регулювання боротьби з тероризмом. Використання порівняль­но-правового методу дало можливість проаналізувати національні антитерористичні програми обраних країн Європи. Логіко-юридичний застосовувався при формулюванні висновків та пропозицій.

У статті розглядаються питання, пов’язані з правовими аспектами боротьби з між­народним тероризмом. Проводиться дослідження кроків, вжитих Європейським Союзом, тобто прийняття резолюцій та стратегій, підписання договорів, створення інституцій, що функціонують з метою боротьби та запобігання терористичним атакам, які є складовими загального поняття антитерористичної системи. Автори вказують на найбільш важливі договірні положення та інституції, а також їх розвиток і вплив на систему боротьби з те­роризмом Європейським Союзом. Метою дослідження статті є аналіз основних напрям­ків діяльності та рішень Європейського Союзу у цій сфері. Досліджено, що зовнішні дії ЄС включають підтримку країн у вдосконаленні їх судових систем і потенціалу правоо­хоронних органів, а також інтеграцію європейського антитерористичного законодавства в їхні стратегії безпеки. У досліджуваних країнах чітко простежується системний підхід до боротьби з тероризмом.

Посилання

Міжнародний документ «Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму»: Конвенція від 16.05.2005 р. № 994_838 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_712#Text (дата звернення: 10.11.2022).

Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 р. № 638-15// База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638- 15#Text(дата звернення: 10.11.2022).

Міжнародний документ «Європейська конвенція про видачу правопорушників»: Конвенція від 13.12.1957 р. № 995_033 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_033#Text (дата звернення: 10.11.2022).

Міжнародний документ «Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом»: Конвенція від 27.01.1977 р. № ETSN90// База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_331#Text (дата звернення: 10.11.2022).

Міжнародний документ: «План дій ЄС щодо боротьби з тероризмом» від 11.06.2004 р. № 0010/3/04 REV 3. URL: https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_ j9vvik7m1c3gyxp/vi7jgsy4c6vl/f=/10010_3_04_rev_3.pdf.

Міжнародний документ «Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» : Конвенція від 16.05.2005 р. № 994_а34 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_948#Text (дата звернення: 10.11.2022).

Прес-реліз Ради Європи: Міжнародні дії проти ІДІЛ та Аль-Каїда. URL: Fight against terrorism: EU strengthens ts legal arsenal against ISIL/Da’esh and Al-Qaida - Consilium (europa.eu).

Міжнародний документ «Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС)» : Директива від 30.05.2018 р. № 2018/843 / База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_010-18#Text (дата звернення:10.11.2022).

Координатор боротьби з тероризмом. Офіційний сайт Ради Європи // URL: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/.

Хронологія: відповідь ЄС на тероризм. Офіційний сайт Ради Європи // URL: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/history-fight-against-terrorism/

Звіт про ситуацію з тероризмом і тенденції в ЄС (TE-SAT). Європол // URL: https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report#fndtn-tabs-0-bottom-2.

Закон Французької Республіки про боротьбу з тероризмом: Закон від 30.10.2017. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000035932811/

Моделі боротьби з тероризмом у вибраних країнах Європейського Союзу – правове регулювання. С. 107-111. URL: https://www.bbn.gov.pl.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-19

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО