ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОГО РЕЖИМУ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

  • О. В. Байло Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2022.48.267965

Ключові слова:

спрощений режим, свобода трудового договору, істотні умови трудового договору, умови праці, припинення трудового договору

Анотація

У статті розглянуті питання застосування спрощеного режиму правового регулю­вання трудових правовідносин відповідно до національного законодавства. Особлива увага приділена визначенню істотних умов трудового договору. Наголошено на тому, що відсутність спеціальних норм, які б визначали зміст трудового договору в Кодексі законів про працю України спричинює певні складнощі у правозастосовній практиці. У статті висвітлена низка питань, які потребують деталізації та уточнення з боку законодавця, для ефективного використання спрощеного режиму регулювання трудових правовідно­син. Висловлено застереження про можливість зловживання роботодавцем своїх прав у питаннях припинення трудових правовідносин з підстав не передбачених ані Кодексом законів про працю України, ані домовленістю сторін трудового договору.

Посилання

Кодекс законів про працю України : затверджено Законом УРСР від 10.12.1971 р. № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. № 50 (Додаток). С. 375.

Герман К. Ю. Свобода трудового договору як принцип трудового права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2018. 250 с.

Мороз С. В. До питання свободи укладення трудового договору. Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 1(36), 2021. С. 56-60. URL: http://pyuv.onua.edu.ua/index. php/pyuv/article/view/732/1068 (дата звернення: 15.11.2022 р.).

Наньєва М. І. Укладення трудового договору за законодавством України та окремих зарубіжних країн: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Одеса, 2017. 206 с.

Дейнека В. С. Істотні умови трудового договору. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 58. Том 1, 2019. С. 160-163.

Лакіза О. Умови праці як системне трудо-правове явище. Вісник Національної ака¬демії правових наук України, № 1 (80), 2015. С. 170-179.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення регулю¬вання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшен¬ня адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність: Закон України від 19.07.2022 р. № 2434-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2434-20#Text (дата звернення: 15.11.2022 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-19

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ТРУДОВЕ ПРАВО