ДОКТРИНА «ЛЮДСЬКОГО ВИМІРУ», ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. В. Прієшкіна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Кафедра конституційного права та правосуддя, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2023.51.287983

Ключові слова:

Конституція України, «людський вимір», права та свободи людини і громадянина

Анотація

Стаття присвячена доктрині «людського виміру», сутності прав та свобод людини та громадянина. В ході дослідження обґрунтовано, що нині в Україні в умовах становлення і розвитку демократичної правової державності особливого значення набуває проблема реального забезпечення прав та свобод людини та громадянина, яка, по-перше, виступає стратегічною метою цього процесу (телеологічна властивість – авт.); по-друге, безпосередньо пов’язана з недостатнім рівнем дотримання, закріплених в Основному Законі, прав та свобод з боку держави (функціонально-діяльнісна властивість – авт.); по-третє, також з недостатнім рівнем їх захищеності від різного роду правопорушень (функціонально-правозахисна властивість – авт.).

Отже, аналіз системного дослідження свідчить, що проблема забезпечення та захисту прав людини в Україні є складною та багатоплановою, а створення додаткових гарантій та механізмів їх реалізації на рівні конкретної особистості виступає не тільки пріоритетним завданням держави на сучасному етапі в умовах її ординарного існування і функціонування, а також першочерговим і стратегічним в сучасних історичних кризових реаліях, коли державність існує та функціонує в екстраординарних умовах воєнного стану. Доведено, що в незалежній Україні сьогодні втілюється теорія визнання людської гідності, яка є: а) інтегративною властивістю природи людини; б) проявом натуралістичної юриспруденції; та в) виступає одним із інституціональних джерел її основних прав. Передбачено, що в ближній історичній перспективі всі доктринальні позиції в сфері забезпечення та захисту прав та свобод людини та громадянина будуть вимагати вдосконаленої нормативно-правової регламентації, зокрема, конституційної.

Посилання

United Nations Millennium Declaration (2000, September 8). Resolution adopted by the General Assembly. URL: N0055951.pdf (un.org) [in Ukrainian].

Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe (1975, August 1). URL: http://www.osce.org/mc/39501 [in Ukrainian].

Declaration of Human and Citizen Rights (1789, August 26). URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0 [in Ukrainian].

Shyshkin V. (2008). Procedure of appeal to the Constitutional Court of Ukraine. Problemy suchasnoho ukrainskoho konstytutsionalizmu: a collection in honor of the first Chairman of KSU, Professor Leonid Yuzkov. Р. 238-249 [in Ukrainian].

Baimuratov M. O., Kofman B. Ya. (2012). International election standards: legal nature, substantive characteristics: actual issues of implementation in the legislation of Ukraine. Sumy: Universytetska knyha [in Ukrainian].

Udovenko H. (2003). Ensuring human rights. Holos Ukrainy [in Ukrainian].

Todyka Yu. М. (2001). Constitutional foundations of the formation of legal culture. Kharkiv: Raider [in Ukrainian].

Henkin I. (1978). Nhe rights of man today. Boulder (Colo).

Shemchushenko Yu. S., Karpachova N. I., Kostetska T. A. (2008). Constitutional rights, freedoms and duties of a person and a citizen in Ukraine. Kyiv: Yurydychna dumka [in Ukrainian].

Shemchushenko Yu. S. (2001). The Constitution of Ukraine and human rights. Pravo Ukrainy, 8 [in Ukrainian].

Chermnykh V. (2001). Human rights in Ukraine. Nova polityka, 1 [in Ukrainian].

Prieshkina O. V. (2015). Man, his rights and freedoms as the highest social value. Yurydychnyi visnyk, 2 [in Ukrainian].

Sharov І. (2008). A document that prompts us to act. Holos Ukrainy [in Ukrainian].

Prieshkina O. V. (2022). The transformation of the principles of Ukrainian constitutionalism at the present stage. Stepanova T. V. & Korchevna L. O. (Ed.). Odesa: Vydavnychyi dim «Helvetyka» [in Ukrainian].

Rabinovych P. M. (2002). Moral damage and the right to its compensation: a general theoretical approach. Pravo Ukrainy, 4 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-15

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА