ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ

Автор(и)

  • В. В. Пилип Ужгородський національний університет, Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6483-0749

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2023.51.287988

Ключові слова:

громадянське суспільство, сектор безпеки та оборони, правоохоронна функція, форма, взаємодія, правоохоронний орган

Анотація

В умовах воєнного стану набула вагомого значення діяльність інститутів громадянського суспільства, зокрема, в аспекті реалізації ними окремих функцій держави. Проактивні громадяни використовують усі допустимі законом засоби задля відновлення порушеного безпекового середовища та відсічі збройної агресії країни-агресора. Вагому роль на сьогоднішній день інститути громадянського суспільства відіграють і в реалізації правоохоронної функції держави, що, перш за все, полягає в охороні, захисті та відновленні порушених прав і свобод, а також законних інтересів людини та громадянина. Це актуалізувало обрання мети статті та вирішення такої наукової проблеми як визначення ролі формалізованих структур громадянського суспільства у реалізації правоохоронної функції держави за сучасних умов, визначення форм і методів, що застосовуються ними.

За результатами дослідження визначено, що сектор оборони та безпеки уособлений цілим комплексом органів, на який з-поміж іншого покладається і реалізація правоохоронної функції. Наголошено, що неабияку роль у реалізації правоохоронної функції держави відіграють також і інститути громадянського суспільства. Активна консолідація зусиль інститутів держави, зокрема, сектору безпеки та оборони і громадянського суспільства зумовлена повномасштабним вторгненням країни-агресора. Визначено, що задля утвердження та захисту прав і свобод людини та громадянина досить часто згадані суб’єкти вступають у правові форми взаємодії, що зумовлюють настання юридичних наслідків. Не менш поширеними до застосування є неправові форми взаємодії сектору безпеки та оборони і інститутів громадянського суспільства. Визначено, що під неправовими формами взаємодії слід розуміти діяльність, що пов’язана та спрямована на забезпечення матеріально-технічних і соціальних потреб сектору безпеки та оборони та яка не тягне за собою настання юридично значимих наслідків.

Посилання

Bilas, А. І. (2016) Law-enforcement activity of EU Member States: comparative theoretic research). Candidate thesis. Lviv: Lviv Polytechnic National University of Ministry of Education and Science of Ukraine [in Ukrainian].

Bezpalova, O. I. (2014). Administrative and legal mechanism of implementing the law enforcement function of the state: a monograph. Kharkiv: KhNUVS [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Public Associations No 4572-VI (2012, March 22). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 (access date: 10.08.2023) [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Preventing and Countering Domestic Violence No. 2229-VIII (2017, December 7). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2229-19 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Prevention of Corruption No. 1700-VII (2014, October 14). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on the Fight against Terrorism: Law of Ukraine dated March 20, 2003 No. 638-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Combating Human Trafficking No. 3739-VI (2011, September 20). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text [in Ukrainian].

Prykhodchenko, L. L. (2023). Features of execution of public control during marital state in Ukraine: information and communication interaction. Current issues in modern science, 6 (12), 234-245. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-6(12)-234-245 [in Ukrainian].

Tkachenko, Yu. S. (2019). Interaction of civil society institutions with public administration bodies. Law Journal of Donbass, 4 (69), 65-69. DOI: https://doi.org/10.32366/2523-4269-2019-69-4-65-69 [in Ukrainian].

Kovaliv, M. V. (2021). Interaction between the Police and Civil Society Institutions. Social and Legal Studios, 4 (2), 79-85. DOI: https://doi.org/10.32518/2617-4162-2021-2-79-85 [in Ukrainian].

Tsymbaliuk, V. I. (2023). Interaction of authorities with civil society institutions: specifics in conditions of martial law. Law Herald, 1 (66), 45-54. DOI: https://doi.org/10.18372/2307-9061.66.17416 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on the National Security of Ukraine No. 2469-VIII (2018, June 21). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text [in Ukrainian].

Dudchenko, A. Yu. (2019). Law enforcement function as one of the forms of state power realization. Legal Position, 3(24), 102-108. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-6473-2019-3-102-108 [in Ukrainian].

The Constitution of Ukraine (1996, June 28). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (access date: 01.05.2023) [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Trade Unions, Their Rights and Guarantees of Activity No 1045-XIV (1999, September 15). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1045-14 (access date: 10.08.2023) [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Freedom of Conscience and Religious Organizations No 987-ХІІ (1991, April 13). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12 (access date: 10.08.2023) [in Ukrainian].

Semyorkina, O. M. Interaction of the state and institutions of civil society. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_33679 [in Ukrainian].

Melnyk, L. A. (2019). Interaction of the state and civil society institutions: main concepts, problems and strategic directions. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 2, 1-8. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2019.2.28 [in Ukrainian].

Matijchuk, A. V. (2016). Self-organization of civil society as a factor of democratic modernization of the political system of Ukraine. Abstract of Ph.D. dissertation. Ivano-Frankivsk: Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk [in Ukrainian].

Hurkovskyi, M. P., & Yesimov, S. S. (2018). Administrative and legal forms and methods of interaction between the police and civil society institutions. Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs. The series is legal, 4, 121-133 [in Ukrainian].

On the state of development of civil society of Ukraine in 2021 and its changes at the beginning of 2022: mater. every year add. (2022). V. Potapenko, Yu. Tyshchenko, Yu. Kaplan, etc.; general ed. Yu. Kaplan. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-15

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС