ЮРИСДИКЦІЙНИЙ ІМУНІТЕТ ТА ІМУНІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПОДОЛАННЯ В КОНТЕКСТІ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Т. Р. Короткий Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», Україна https://orcid.org/0000-0003-3201-4610
  • З. В. Тропін Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Кафедра міжнародного права, Україна https://orcid.org/0000-0003-2533-6451

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2023.51.287997

Ключові слова:

агресія РФ проти України, міжнародна відповідальність, вирішення міжнародних спорів, імунітет держави, міжнародне економічне право, міжнародне інвестиційне право, міжнародне кримінальне право

Анотація

У статті розкриті особливості застосування юрисдикційних імунітетів та імунітетів державної власності при розгляді українськими судами цивільних позовів проти РФ щодо стягнення шкоди, завданої агресією проти України.

Встановлено, що проблематика застосування юрисдикційного та майнового імунітету щодо державної власності судами України в контексті збройної агресії РФ проти України має два рівня: міжнародний та національний, оскільки відповідні рішення застосовуватимуться в Україні, виконуватимуться в іноземних державах та можуть бути використані при реалізації міжнародного компенсаційного механізму.

Проте українське законодавство, на відміну від загальносвітових тенденцій, закріплює концепцію абсолютного імунітету, що ускладнює зняття імунітету з РФ при розгляді зазначеної категорії справ. Доведена необхідність внесення відповідних змін до Закону України «Про міжнародне приватне право» та розробка спеціального законодавства щодо переслідування держави-агресора в цивільних провадженнях. Крім того, є доцільним приєднання України до Європейської конвенції про імунітети держав 1972 р. та Конвенції ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності 2004 р.

Доведено, що практика застосування Україною концепції «деліктного винятку» та доктрини «чистих рук» у справах щодо відшкодування збитків від агресії проти України фактично призводить до появи нового винятку з імунітету держав – держава не може користуватись імунітетом у справах, пов’язаних з вчиненими нею міжнародними злочинами.

З’ясовано, що процесуальні складнощі у справах щодо відшкодування шкоди від агресії РФ проти України зумовлені як фактичною ситуацією, так і відсутністю спеціального законодавства, яке б врегульовувало процедурні аспекти участі державиагресора в провадженнях.

Розроблені рекомендації щодо подолання таких процесуальних складнощів. Зокрема, зазначено:

- по-перше, судові рішення мають вибудовуватись від загального до конкретного задля уникнення можливої критики в їх дискримінаційності, а сама аргументація зосереджуватись на «деліктному винятку» та доктрині «чистих рук»;

- по-друге, у справах за участю РФ варто дотримуватись строків та способів повідомлення, передбачених Конвенції ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності 2004 р., з урахуванням відповідних положень процесуального законодавства України;

- по-третє, відповідачем у справах є РФ в особі Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ, а повідомлення та інші процесуальні документи мають направлятись через найближче дипломатичне представництво РФ в інших державах;

- по-четверте, в кожній справі необхідно зазначати докази участі представників РФ у заподіянні шкоди, у зв’язку із збройним конфліктом;

- по-п’яте, справи щодо відшкодування шкоди, внаслідок агресії РФ можуть охоплювати лише державне майно Російської Федерації, а також, за певних умов, її державних підприємств.

Посилання

Statement of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine on the severance of diplomatic relations with the Russian Federation (2022, February 24). URL: https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-rozrivu-diplomatichnih-vidnosin-z-rosijskoyu-federaciyeyu

Korniichuk, Ye. V. (2009). Jurisdictional immunities of states and their property: development trends in international and domestic law. Odesa: Feniks [in Ukrainian].

Korotkyi, T., Yedelev, R. (2022). Is Belarus an aggressor state against Ukraine despite the absence of hostilities? Zmina. URL: https://zmina.info/articles/chy-ye-bilorus-derzhavoyu-agresorom-shhodo-ukrayiny-popry-vidsutnist-bojovyh-dij/ [in Ukrainian].

Mytsyk, V. V. (Ed.). (2018). International public law. (Vol. 2). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Obukh, V. (2023). Confiscation of Russian assets for the reconstruction of Ukraine: the first steps. Ukrinform. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-vidbudova/3667811-slah-do-vidbudovi-aku-pidtrimaut-partneri-i-za-aku-zaplatit-agresor.html [in Ukrainian].

Law of Ukraine on ensuring the rights and freedoms of citizens and the legal regime in the temporarily occupied territory of Ukraine No. 1207-VII (2014, April 15). Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine on compensation for damage and destruction of certain categories of real estate objects as a result of hostilities, terrorist acts, sabotage caused by armed aggression of the Russian Federation against Ukraine and the State Register of property damaged and destroyed as a result of hostilities, terrorist acts, sabotage caused by armed aggression of the Russian Federation against Ukraine No. 2923-IX (2023, February 23). Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2923-20#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine on international private law No. 2709-IV (2005, June 23). Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine on the basic principles of compulsory expropriation in Ukraine of objects of property rights of the Russian Federation and its residents No. 2116-IX (2022, March 03). Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2116-20#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine on sanctions No. 1644-VI (2014, August 14). Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text [in Ukrainian].

Case No. 760/17232/20-ts. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104635312?fbclid=IwAR019XLYnBlrZ_evkY1ysERpk_NKSvxSXmiY8OdCDqeNjwxenvQbuCN_eAE [in Ukrainian].

Resolution of the Supreme Court of Ukraine on the case of compensation for moral damage caused as a result of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine No. 308/9708/19 (2022, April 14). Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen.URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104086064 [in Ukrainian].

European Convention on State Immunity (ETS No. 074). Details of Treaty No. 074. URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=074

European Convention on State Immunity 1972. European Treaty Series - No. 74. State Immunity, 16.V.1972. URL: https://rm.coe.int/16800730b1

Jones and others v. The United Kingdom, nos. 34356/06 and 40528/06, 14 January 2014. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-9248%22]}

Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening). URL: https://www.icj-cij.org/case/143

Resolution A/RES/59/38. 59/38. United Nations Convention on jurisdictional immunities of states and their property (2004, December 02). URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/478/54/PDF/N0447854.pdf?OpenElement

Resolution ES-11/5. Furtherance of remedy and reparation for aggression against Ukraine (2022, November 14). URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/693/55/PDF/N2269355.pdf?OpenElement

Unclean hands: everything you need to know. URL: https://www.upcounsel.com/unclean-hands

United Nations Treaty Collection. Status of treaties. United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property. Status as at 12-09-2023. URL: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III-13&chapter=3&clang=_en

Yang, X. (2012). State Immunity in International Law. Cambridge University Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-15

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО