ПОСИЛЕННЯ САМОСТІЙНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Автор(и)

  • М. М. Стефанчук Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут права, Кафедра нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6239-9091

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2023.51.288388

Ключові слова:

прокуратура, система прокуратури, спеціалізована антикорупційна прокуратура, гарантії незалежності прокурорів, прокурорське врядування, тенденції розвитку

Анотація

У статті висвітлено деякі сучасні тенденції посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Україні. Констатовано, що одним із визначальних сучасних викликів, які зумовлюють необхідність подальшого реформування її правового статусу, є взяті Україною на себе міжнародні зобов’язання щодо подальшого посилення боротьби з корупцією, як передумову її євроінтеграції. Метою статті визначено встановлення актуальних тенденцій реформування правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо посилення її самостійності, передумов, що їх детермінують, а також викладення власного бачення стосовно їхнього подальшого розвитку.

Встановлено, що серед сучасних тенденцій реформування правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можна виокремити: її інституційне позиціонування як одного із елементів системи органів антикорупційної боротьби в Україні, поза єдиною системою органів прокуратури; послаблення ролі органів прокурорського самоврядування у процесі формування її персонального складу на користь розширення повноважень Генерального прокурора; запровадження окремого органу для здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; наділення вагомими повноваженнями у процедурах формування її персонального складу, персонального складу комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності її діяльності, формування персонального складу Спеціалізованої дисциплінарної комісії прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури представників міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.

Запропоновано перспективні напрями розвитку окреслених питань, що зводяться до доцільності унормування правової визначеності у питанні позиціонування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у системі прокуратури з урахуванням засади її єдності; доцільності унормування компенсаторних механізмів задля подолання можливих прогалин у законодавстві у разі невиконання представниками міжнародних та іноземних організацій вимог національного законодавства; недоцільності запровадження окремого органу, що здійснюватиме дисциплінарне провадження стосовно прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, з огляду на ризики послаблення авторитету та довіри до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, порушення засад рівності та справедливості щодо інших прокурорів, які є субʼєктами поширення юрисдикції цього органу прокурорського врядування.

Посилання

EU Commission’s Recommendations for Ukraine’s EU candidate status. URL: https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu-commissions-recommendations-ukraines-eu-candidate-status_en?s=232 (access date: 15.09.2023).

Lapkin, A. (2017). Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office: Problems of the Organization and Activity. Law of Ukraine, 1, 63-70 [in Ukrainian].

Bondarenko, O., Utkina, M., Dumchikov, M., Prokofieva-Yanchylenko, D., & Yanishevska, K. (2021). Review of the state anti-corruption institutions effectiveness in Ukraine. Amazonia Investiga, 10 (38), 219-233. https://doi.org/10.34069/AI/2021.38.02.22

Civil society has developed a draft law for effective and independent functioning of the SAPO. URL: https://statewatch.org.ua/publications/hromads-kist-rozrobyla-zakonoproekt-dlia-efektyvnoho-ta-nezalezhnoho-funktsionuvannia-sap/ (access date: 15.09.2023) [in Ukrainian].

Draft Law on Amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine, the Criminal Code of Ukraine and some other laws of Ukraine on strengthening the independence of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office No. 8402. (2023, January 31). URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41263 (access date: 15.09.2023) [in Ukrainian].

Explanatory note to the Draft Law on Amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine, the Criminal Code of Ukraine, and some other laws of Ukraine on strengthening the independence of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office No. 8402. (2023, January 31). URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1635754 (access date: 15.09.2023) [in Ukrainian].

Opinion on the Draft Law of Ukraine on Amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine, the Criminal Code of Ukraine, and Some Other Laws of Ukraine on Strengthening the Independence of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office No. 8402. (2023, January 31). URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1683233 (access date: 15.09.2023) [in Ukrainian].

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine on Approval of the State Anti-Corruption Program for 2023-2025 No. 220 (2023, March 4). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2023-п?find=1&text=спеціалізов#w1_1 (access date: 15.09.2023) [in Ukrainian].

Draft Law on Amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine and Other Legislative Acts of Ukraine on Strengthening the Independence of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office No. 10060 (2023, September 15). URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42797 (access date: 15.09.2023) [in Ukrainian].

Explanatory Note to the Draft Law of Ukraine on Amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine and Other Legislative Acts of Ukraine on Strengthening the Independence of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office No. 10060 (2023, September 15). URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42797 (access date: 15.09.2023) [in Ukrainian].

Opinion of the Centre of Policy and Legal Reform on the Draft Law of Ukraine on Amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine, the Criminal Code of Ukraine, and Some Other Laws of Ukraine on Strengthening the Independence of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office. URL: https://pravo.org.ua/blogs/vysnovok-tsentru-polityko-pravovyh-reform-shhodo-proyektu-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-kryminalnogo-protsesualnogo-kodeksu-ukrayiny-kryminalnogo-kodeksu-ukrayiny-ta-deyakyh-inshyh-zakoniv-ukr/ (access date: 15.09.2023) [in Ukrainian].

Lapkin A.V. (2015). The Law of Ukraine оn the Public Prosecutor’s Office. Scientific and practical commentary. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Kostenko S. (2019). Qualification and Disciplinary Commission of Prosecutors: Legal Status and Ways of Reforming. Kyiv: National Academy of Prosecution of Ukraine [in Ukrainian].

HCJ: international experts refused to participate in the commission to form HQCJ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2871153-vrp-miznarodni-eksperti-vidmovilisa-vid-ucasti-u-komisii-dla-formuvanna-vkksu.html (access date: 15.09.2023) [in Ukrainian].

Law of Ukraine on Amendments to the Law of Ukraine on the Judiciary and the Status of Judges and Certain Laws of Ukraine on the Restoration of the Work of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine No. 1629-IX (2021, July 13). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1629-20 (access date: 15.09.2023) [in Ukrainian].

Rudenko, M. V. (2021) Prosecutor General of independent Ukraine: 30 years of political and legal experience on the prerequisites of appointment, term and grounds. Topical issues of law: theory and practice, 1 (41), 47-53. DOI: https://doi.org/10.33216/2218-5461-2021-41-1-47-53 [in Ukrainian].

Stefanchuk, M. (2020). The Reform of Public Prosecution Bodies in Ukraine: Staff Reset or Discrimination on Professional Grounds? Law of Ukraine, 4, 264-277 [in Ukrainian].

CDL-AD (2010)040-e Report on European Standards as regards the Independence of the Judicial System: Part II – the Prosecution Service – adopted by the Venice Commission – at its 85th plenary session (Venice, 17-18 December 2010). URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)040-e (access date: 15.09.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-15

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА