DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.29.140764

ДО ПИТАННЯ ПРО СТАНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

А. М. Апаров, В. О. Котул

Анотація


У статті поетапно розглядається становлення та місце господарського права та законодавства в радянській правовій дійсності, теоретичні концепції існування даної галузі права.

Ключові слова


господарське право; цивільне право; двосекторність; господарський кодекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Прилуцький Р. Б. Цінність, перевірена часом: господарському праву сто років [Текст] // Юридична наука. – 2011– № 1(1) – С. 93-100.

Остапенко Ю. І. Основні історичні етапи становлення радянського господарського права [Текст] // Економічна теорія та право. – 2015 – № 2 (21) – С. 142-153.

Вінник О. М. Господарське право [Текст] : навчальний посібник / О. М. Вінник – 2-е вид., змін. та доп. – К. : Правова єдність, 2009. – 766 с.

Гражданский кодекс РСФСР от 25 ноября 1922 г. // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского Правительства за 1922 год. – М., 1950. – 1932 с.

Гинцбург Л. Я. История гражданского (хозяйственного) права в двадцатые годы (1921 – 1928 гг.) [Текст] // Проблемы государства и права. – 1976. – Вып. 12. – 276 с.

Майданник Р. А. Українська цивілістика: дореволюційний і радянський періоди [Текст] // Юридична Україна. – 2009. – № 1. – C. 49-55.

Господарське право [Текст]: Підручник / О. П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, А. В. Смітюх та ін.; За ред. О. П. Подцерковного. – X.: Одіссей, 2010. – 640 с.

Громенко Ю. Розвиток ідей та уявлень про предмет цивільного права в дореволюційний час і радянський період [Текст] // підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 4. – C. 31-33.

Лаптев В. В. Предмет и система хозяйственного права [Текст]. – М.: Юридическая литература, 1969. – 175 с.

Апаров А. М. Господарське право [Текст]: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Правознавство». – К.: КДАВТ, 2009. – 416 с.

Актуальные проблемы науки и практики коммерческого права : сб. науч. ст. / С.– Петерб. гос. ун-т, Юрид. фак. ; [Попондопуло В. Ф. и др.] ; под общ. ред. В. Ф. Попондопуло и О. Ю. Скворцова. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.

Довідково-біографічне видання «Юристи України. Правова еліта держави» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.logos.biz.ua/proj/yur/155.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.