№ 29 (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ

ЗАБУТІ ІМЕНА: ВІКТОР ІЛЛІЧ КУРДИНОВСЬКИЙ PDF (Русский)
Б. С. Бачур 6-11
СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ 2018: ПРАВОВИЙ КОЛАПС І ЙОГО ПРИЧИНИ PDF (Русский)
А. Б. Капустин 12-18
ДУХОВНА ОСНОВА ПРИРОДНОГО САМОКОНТРОЛЮ СУБ’ЄКТА PDF
В. П. Плавич 19-29

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ PDF
А. В. Левенець 30-35
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У КОМПЕТЕНЦІЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
О. В. Прієшкіна, А. С. Кривошликова 36-41

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ PDF
В. В. Гаркуша 42-45
ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ В ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ МВС PDF
А. М. Коптєв 46-49
ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ PDF
О. І. Миколенко 50-57
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА ТА ЙОГО ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ PDF
О. М. Миколенко 58-63
АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «НЕЗАКОННЕ ВВЕЗЕННЯ МІГРАНТІВ» PDF (Русский)
В. І. Палько 64-73

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ PDF
А. М. Апаров, Я. Г. Коваленко 74-79
ДО ПИТАННЯ ПРО СТАНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД PDF
А. М. Апаров, В. О. Котул 80-84
ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ПРАВА НА ДИВІДЕНД PDF
А. В. Смітюх 85-89

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ ДЕЛІКТНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ PDF
Ю. Є. Борисова 90-94
ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ PDF
В. А. Завертнева-Ярошенко, А. С. Кисель 95-101
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТА ПОХІДНОГО АВТОРСЬКОГО ПРАВА PDF (Русский)
А. Є. Феденко 102-105

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

ГЛАСНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЗАКОННОГО ТА СПРАВЕДЛИВОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ PDF
І. В. Грицюк, М. В. Лабадзе 106-111
КАТЕГОРІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ У ЗАКОНОДАВСТВІ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИХ КРАЇН: ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ PDF
Б. М. Орловський 112-117

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЗАКОННІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА PDF
Д. В. Гайденко 118-122
ПРАКТИКА СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЄС ТА КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Т. В. Комарова 123-130
ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ. ЧАСТИНА І: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД PDF
К. М. Левандовскі, А. В. Левандовскі 131-141

МОЛОДІ ВЧЕНІ

КОНЦЕПЦІЯ «RESPONSIBILITY TO PROTECT» ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВТРУЧАННЯ У ВНУТРІШНІ СПРАВИ ДЕРЖАВИ PDF
Є. О. Каташинський, О. О. Нігреєва 142-146
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАПРЯМОК У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЧЕРЕЗ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЇЇ ЛІДЕРІВ У XXI СТОЛІТТІ PDF
В. А. Соколова 147-155