DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.31.143442

МУНІЦИПАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СТІЙКОГО (ЗБАЛАНСОВАНОГО) РОЗВИТКУ

В. А. Стрільчук

Анотація


В статті досліджується концепція стійкого розвитку крізь призму муніципального права. Встановлено, що муніципалізація концепту стійкого розвитку є результатом відображення внутрішньо узгодженого, релевантного взаємозв’язку Цілей Сталого Розвитку потребам локальної території, територіальної громади, а також потребам конкретної особистості.

Ключові слова


стійкий розвиток; муніципальне право; концепція

Повний текст:

PDF

Посилання


Баймуратов М. О. Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні: методологічні підходи до визначення основних ознак. Публічне право. 2011. № 2. С. 4-11.

Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики. Київ, 2010. 656 с.

Шарий В. Сутність інтересів і поведінки територіальних громад у системі місцевого самоврядування України. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. Вип. 2. С. 166-177.

Сиренко В. Ф. Интересы - власть – управление. Киев, 1991. 154 с.

Правкина И. Н. Правовые стратегии как источник развития современного права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Москва, 2016 г.

Баймуратов М. О. Територіальна громада в політичній системі і системі місцевого самоврядування України. Муніципальне право України. Київ, 2001. С. 115-150.

Бідність. URL: https://www.coe.int/uk/web/compass/poverty (дата звернення: 16.07.2018 р.)

Віденська декларація та Програма дій ООН: Декларація, Міжнародний документ від 25.06.1993. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_504/page (дата звернення: 16.07.2018 р.)

Доклад о развитии человека за 2003 год. Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия: межгосударственная договоренность об избавлении человечества от нищеты. Издано по заказу Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Минск, 2003 г. 376 с.

Сенгупта А. Право людини на розвиток. URL: www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/78e0cb0e6e6ea624c1256961004f7a98/ $FILE/G0015327.pdf (дата звернення: 16.07.2018 р.)

«КОМПАС» Посібник з освіти в області прав людини за участі молоді. URL: http:// humra.org/wp-content/uploads/2016/03/compass_UA.pdf (дата звернення: 16.07.2018 р.)

Декларация о праве на развитие Принята резолюцией 41/128 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1986 года. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_301 (дата звернення: 16.07.2018 р.)

Цілі сталого розвитку. Що треба знати органам місцевого самоврядування. URL: http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/SDG_LocalGov_v05.pdf (дата звернення: 16.07.2018 р.)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.