№ 31 (2018)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ЗАБУТІ ІМЕНА: ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ СОКОЛЬСЬКИЙ PDF (Русский)
Б. С. Бачур 8-16
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ ВЛАДНИХ ІНСТИТУЦІЙ МІСЦЕВОГО РІВНЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД PDF
К. І. Ровинська 17-24
МУНІЦИПАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СТІЙКОГО (ЗБАЛАНСОВАНОГО) РОЗВИТКУ PDF
В. А. Стрільчук 25-30

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЕЮ 172-7 КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ PDF
Л. О. Завгородня 31-37
УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ У СФЕРІ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ PDF
І. В. Іщенко 38-43
ПРОБЛЕМИ ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ СУДДІ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ PDF
О. І. Миколенко 44-52
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ PDF
Ю. О. Ровинський 53-60

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

ЗНАЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ PDF
І. Е. Берестова 61-71
ПОНЯТТЯ КІБЕРСКВОТИНГУ ТА ЙОГО ВИДИ PDF
Н. М. Булат 72-80
ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
В. А. Завертнева-Ярошенко 81-89
УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ОСОБАМИ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ, АЛЕ НЕ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ШЛЮБІ МІЖ СОБОЮ PDF
Ю. О. Пилипенко 90-100

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

ЗАСАДА ЗАКОННОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ ТА ФРН, ЇЇ СТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ PDF
В. І. Козаченко 101-108
ПРАКТИЧНА НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
В. В. Назаров 109-114
ПРОТИДІЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ: КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ PDF
С. О. Філіппов 115-123

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНИХ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ PDF
О. В. Коч 124-133
ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ. ЧАСТИНА ІІІ: ЕВРОПЕЙСЬКЕ СОЮЗНЕ ПРАВО PDF (Русский)
Е. Н. Левандовски, А. В. Левандовски 134-146
«М’ЯКЕ ПРАВО» У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ: ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ТА ФУНКЦІЇ PDF
О. О. Нігреєва 147-153

МОЛОДІ ВЧЕНІ

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ВІДМІННОГО ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ PDF
А. С. Кисель 154-162
ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ PDF
Л. П. Мартинюк 163-170