DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.31.143443

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЕЮ 172-7 КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Л. О. Завгородня

Анотація


В статті висвітлено питання кваліфікації правопорушень, пов`язаних з корупцією, передбачених статтею 172-7 «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сформульовані пропозиції щодо удосконалення цього правового інституту.

Ключові слова


адміністративна відповідальність; посадова особа; приватний інтерес; конфлікт інтересів

Повний текст:

PDF

Посилання


Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до № 51, Ст. 1122.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII// Офіц. вісн. України. - 2014. – № 87. – Ст. 2474.

Постанова Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 29.07.2016 № 265/3180/16-п [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// reyestr.court.gov.ua/Review/59307217.

Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» http://oblgkh.odessa.gov.ua/files/gupri_portal/data/naukovo-praktichnij_komentar_do_zakonu_ukra_ni_pro_zasadi_zapob_gannya_protid_korupc.

Постанова Васильківського міськрайонного суду Київської області від 08.07.2016 справа № 362/1796/16-п [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/58859105.

Постанова Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 01.11.2016 справа № 203/4490/16-п [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/63214898.

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів затв. ріш. НАЗК 29.09.2017 № 839 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/metodychni-rekomendaciyi.

Постанова від 30.10.2017 у справі № 234/8836/17 апеляційного суду Донецької області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69877096.

Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Щодо притягнення до адміністративної відповідальності за окремі правопорушення, пов’язані з корупцією» від 22.05.2017 № 223-943/0/4-17// Закон і Бізнес. - 2017.- № 22.

Судовий розгляд справ про правопорушення, пов’язані з корупцією: практ. посіб. / кол. авт.; за ред. докт. юрид. наук, проф. О. М. Костенка. – К.: Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 186.

Постанова Краматорського міського суду Донецької області від 17.06.2016 у справі № 234/8933/16-п [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/58657639.

Гладун О., Годуєва К. Засоби врегулювання конфлікту інтересів у діяльності прокурорів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/2-2017/gladun.pdf.

Постанова Березнівського районного суду Рівненської області від 10.10.2017 справа № 555/1006/17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69485840.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.