DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.31.143444

УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ У СФЕРІ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ

І. В. Іщенко

Анотація


У статті розглядаються організаційно-правові аспекти взаємодії Національної поліції з іншими органами публічного адміністрування та громадськістю у сфері ювенальної превенції. Робиться спроба окреслити типові алгоритми спільних дій поліції з цими суб’єктами за основними напрямами ювенальної превенції.

Ключові слова


взаємодія; дитина; поліція; ювенальна превенція

Повний текст:

PDF

Посилання


Дії на захист дітей груп ризику: досвід Польщі, Німеччини та України [Електрон. видання]: збірн. матер. експертної групи тристороннього проекту. Луганськ: Правозахисний центр «Поступ», 90 с. URL: http://edu.helsinki.org.ua/files/docs/1288078958.pdf. (03.05.2018).

Кожушко С. Взаємодія як філософське й психологічне поняття [Електрон. видання]. Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. 2013. № 4. С. 261–267. URL: http://social-science.com.ua/article/1221 (дата звернення: 17.07.2018).

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima / Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti [Elektron. izdanje]. Zagreb, 2004. 8 s. URL: http://www.os-mgubec.hr/documents_db/068_Protokol_o_postupanju_u_slucaju_nasilja_medju_djecom_i_mladima [2].pdf (17.07.2018).

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice [Text]. (2013). Monograph. Council of Europe Publishing. 96.

Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини [Електрон. ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866. Дата оновлення: 12.08.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF (дата звернення: 30.07.2018).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.