DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.31.143453

ПОНЯТТЯ КІБЕРСКВОТИНГУ ТА ЙОГО ВИДИ

Н. М. Булат

Анотація


У статті досліджується явище кіберсквотингу та його види. Запропоновано визначення поняття «кіберсквотинг», проведена його класифікація. Розглянуто основні види кіберсквотингу. Запропоновано для боротьби з кіберсквотингом сприйняти в українському законодавстві концепцію Єдиних Правил розгляду спорів про доменні імена, розроблених Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та прийнятих Інтернет-корпорацією з присвоєння імен та номерів.

Ключові слова


кіберсквотинг; доменні спори; доменні імена; реєстрація доменного імені; доменна зона.

Повний текст:

PDF

Посилання


Domain Name Dispute Resolution / WIPO. Electronic data (1 file). URL: http://www.wipo.int/amc/en/domains (date of access: 07.03.2018).

Домены и скандалы. Электрон. дан. (1 файл). URL: http://onlinedomains.ru/domennye-spory/domeny-i-skandaly.html (дата обращения: 07.03.2018).

Серго А., Гладкая Е. Правовое регулирование доменных имен //Хозяйство и право. Приложение. 2010. № 3. 49 с.

Онлайн-словарь «Reword»https://onlinedomains.ru/. Электрон. дан. (1 файл). URL: http://reword.org/online/SQUATTING/414361-eng-rus (дата обращения: 07.03.2018).

Попова Н. О. Кіберсквотинг як основний вид правопорушень в доменних спорах // Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науковопрактичної Інтернет-конференції / За заг. ред. О. В. Черевка, О. П. Орлюк. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2015. 145 с. С. 134-137.

Коваленко Т. Кіберсквотинг, ринок купівлі та продажу доменів // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2013. № 6. С. 40-45.

Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. 3-тє вид., К. : Юрінком Інтер, 2010. 976 с.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV зі зм. та доп., внес. зг. законів України; станом на 07.03.2018 р. Електрон. дан. (21 файл). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 07.03.2018).

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності : постанова Вищого господарського суду від 17.10.2012 № 12. Електрон. дан. (3 файли). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12 (дата звернення: 07.03.2018).

Серго А. Доменные имена. М. : Бестселлер, 2006. 368 с.

Калятин В. О. Право в сфере Интернета. М. : Норма, 2004. 479 с.

Кіберсквотинг: його види, комерційна ефективність, актуальність сьогодні. Електрон. дан. (1 файл). URL: http://ukrarticles.pp.ua/biznes-i-finansy/16005-kiberskvottingego-vidy-kommercheskaya-yeffektivnost-aktualnost-segodnya.html (дата звернення: 07.03.2018).

Дмитриев С., Рузакова О. Доменные имена: проблемы российского и зарубежного законодательства // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2001. № 6. С. 15-24.

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XIІ зі зм. та доп., внес. зг. законів України; станом на 26.04.2017 р. Електрон. дан. (3 файли). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 (дата звернення: 07.03.2018).

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 №3689-XIІ зі зм. та доп., внес. зг. законів України; станом на 21.05.2015 р. Електрон. дан. (2 файли). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 (дата звернення: 07.03.2018).

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy : Approved by ICANN on October 24, 1999 / ICANN. Electronic data (1 file). URL: https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en (date of access: 07.03.2018).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.