DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.31.143475

ПРАКТИЧНА НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

В. В. Назаров

Анотація


Досліджено питання механізму реалізації кримінально-процесуальної відповідальності, її суб’єктів, проаналізовано низку новел кримінального процесуального законодавства України щодо відповідальності слідчого, прокурора в кримінальному провадженні, виявлено прогалини чинного законодавства, що впливають на застосування заходів кримінально-процесуальної відповідальності.


Ключові слова


кримінальне провадження; кримінально-процесуальна відповідальність; процесуальні обов’язки; сторона обвинувачення; запобіжні заходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Білокінь Р. М. Кримінально-процесуальна відповідальність: наукові та правові основи: автореф. дис. … докт. юрид. наук. К., 2018. 42 с.

Падалка А. М. Процесуальні гарантії забезпечення виконання обов’язків учасниками кримінального провадження: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Запоріжжя, 2015. 217 с.

Білокінь Р. М. Кримінально-процесуальна відповідальність: наукові та правові основи: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. К, 2018. 577 с.

Элькинд П. С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. 143 с.

Кудин Ф. М. Принуждение в уголовном судопроизводстве. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1985. 136 с.

Лоскутов Т. О. Предмет правового регулювання у кримінальному процесі: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. К., 2016.445 с.

Слідчі і прокурори платитимуть за свою бездіяльність. URL : http://zib.com.ua/ua/134516-slidchi_i_prokurori_platitimut_za_svoyu_bezdiyalnist.html.

Білокінь Р. М. Особливості кримінальної процесуальної відповідальності різних суб’єктів кримінального провадження. Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2016. Випуск 1 (3). С. 17–22.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.