ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНИХ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Автор(и)

  • О. В. Коч Одеський наці.ональний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.31.143482

Ключові слова:

міжнародний комерційний арбітраж, визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, проарбітрабельність

Анотація

У роботі досліджено особливості судового розгляду справ про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень в Україні, його вплив на міжнародний імідж та економіку держави. Представлені результати аналізу судової практики України по даній категорії справ за період з 2013 по перше півріччя 2018 рр. Досліджені загальні тенденції судової практики, зокрема, співвідношення показників кількості задоволених та відмовлених клопотань, підстави відмов, кількість клопотань про перегляд судових рішень та вирішення питань щодо такого перегляду, територіальний розподіл справ. Проаналізовано перспективи нового порядку визнання та виконання іноземних арбітражних рішень в Україні з огляду на результати аналізу судової практики України на передодні проведення реформи.

Біографія автора

О. В. Коч, Одеський наці.ональний університет імені І. І. Мечникова

O. V. Koch

Посилання

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York, 1958. [Electronic resource]. — Mode of access: www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html.

Enforcing Contracts Methodology / Doing Business Project of the World Bank http://www.doingbusiness.org/Methodology/Enforcing-Contracts

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 1985. [Electronic resource]. — Mode of access: www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html.

Державна служба статистики України – Офіційний веб-портал. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Конституція України: Основний Закон України від 28.06.1996 р. – К.: Парлам. Вид-во, 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів: Закон від 29.11.2001 р. № 2860-III (втратив чинність) // Голос України, 2002. - № 8.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII // Голос України, 2017. - № 221-222.

Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. № 1906-IV // Голос України. - 2004. - № 142.

Статистичні дані. Стан здійснення судочинства в Україні // Верховний Суд України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua.

Україна - дружня арбітражу юрисдикція: статистично-аналітичний огляд, 2013 - 2014. / Укладач: К. Пільков. – К.: Cai & Lenard, 2014. – 27 c.

Ухвала Апеляційного суду м. Києва по справі № 759/16206/14-ц від 23.02.2017р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65040970.

Ухвала ВССУ по справі № 519/459/16-ц від 31.05.2017 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66870283.

Ухвала ВССУ по справі № 6-47255св14 від 30.09.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/52807508.

Ухвала ВССУ по справі № 6-8077св15 від 23.09.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/52411892.

Ухвала Шевченківського районного суду м. Києва по справі №761/37045/15-ц від 01.07.2016 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58807515.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV (в ред. від 15.12.2017 р.) // Офіційний вісник України, 2004. - № 16, с. 11, Ст. 1088.

Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України: Постанова Національного банку України від 13.12.2016 № 410 // Офіційний вісник України, 2017 р. - № 5, с. 56, Ст. 174.

Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 21.05.2018 р. по справі №796/111/2018 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74121260.

Постанова Верховного Суду по справі №759/16206/14-ц від 15.05.2018 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74630452.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV (в ред. від 03.08.2017 р.) // Офіційний вісник України, 2004. - № 16, с. 11, Ст. 1088.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-03

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО