DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.31.143482

ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНИХ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

О. В. Коч

Анотація


У роботі досліджено особливості судового розгляду справ про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень в Україні, його вплив на міжнародний імідж та економіку держави. Представлені результати аналізу судової практики України по даній категорії справ за період з 2013 по перше півріччя 2018 рр. Досліджені загальні тенденції судової практики, зокрема, співвідношення показників кількості задоволених та відмовлених клопотань, підстави відмов, кількість клопотань про перегляд судових рішень та вирішення питань щодо такого перегляду, територіальний розподіл справ. Проаналізовано перспективи нового порядку визнання та виконання іноземних арбітражних рішень в Україні з огляду на результати аналізу судової практики України на передодні проведення реформи.


Ключові слова


міжнародний комерційний арбітраж; визнання та виконання іноземних арбітражних рішень; проарбітрабельність

Повний текст:

PDF

Посилання


Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York, 1958. [Electronic resource]. — Mode of access: www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html.

Enforcing Contracts Methodology / Doing Business Project of the World Bank http://www.doingbusiness.org/Methodology/Enforcing-Contracts

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 1985. [Electronic resource]. — Mode of access: www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html.

Державна служба статистики України – Офіційний веб-портал. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Конституція України: Основний Закон України від 28.06.1996 р. – К.: Парлам. Вид-во, 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів: Закон від 29.11.2001 р. № 2860-III (втратив чинність) // Голос України, 2002. - № 8.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII // Голос України, 2017. - № 221-222.

Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. № 1906-IV // Голос України. - 2004. - № 142.

Статистичні дані. Стан здійснення судочинства в Україні // Верховний Суд України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua.

Україна - дружня арбітражу юрисдикція: статистично-аналітичний огляд, 2013 - 2014. / Укладач: К. Пільков. – К.: Cai & Lenard, 2014. – 27 c.

Ухвала Апеляційного суду м. Києва по справі № 759/16206/14-ц від 23.02.2017р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65040970.

Ухвала ВССУ по справі № 519/459/16-ц від 31.05.2017 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66870283.

Ухвала ВССУ по справі № 6-47255св14 від 30.09.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/52807508.

Ухвала ВССУ по справі № 6-8077св15 від 23.09.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/52411892.

Ухвала Шевченківського районного суду м. Києва по справі №761/37045/15-ц від 01.07.2016 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58807515.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV (в ред. від 15.12.2017 р.) // Офіційний вісник України, 2004. - № 16, с. 11, Ст. 1088.

Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України: Постанова Національного банку України від 13.12.2016 № 410 // Офіційний вісник України, 2017 р. - № 5, с. 56, Ст. 174.

Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 21.05.2018 р. по справі №796/111/2018 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74121260.

Постанова Верховного Суду по справі №759/16206/14-ц від 15.05.2018 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74630452.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV (в ред. від 03.08.2017 р.) // Офіційний вісник України, 2004. - № 16, с. 11, Ст. 1088.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.